Przetarg krajowy – od składania do wyboru najkorzystniejszej oferty krok po kroku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedmiotem szkolenia jest omówienie najważniejszych i kluczowych praw oraz obowiązków zamawiającego na tych etapach procedury zamówieniowej, których skutkiem może być eliminacja oferty wykonawcy z postępowania. Szkolenie dedykowane jest zamawiającym, którzy na co dzień mają do czynienia z odrzuceniem oferty wykonawcy, wykluczeniem wykonawcy z postępowania, odmową podpisania umowy o zamówienie publiczne ze strony wykonawcy i chcą poznać możliwe scenariusze działania zamawiającego w takich sytuacjach. Spotkanie pozwoli Państwu zrozumieć mechanizmy PZP dyskredytujące ofertę wykonawcy, a tym samym prawidłowo zweryfikować ją w przyszłości. Trener udzieli również odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

  Program szkolenia

  1. Planowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  • analiza potrzeb i wymagań
  • konsultacje rynkowe
  • obowiązek aktualizacja rocznych planów postępowań

  2. Tryb podstawowy (powyżej 130 tyś zł netto)

  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • ogłoszenia
  • SWZ, w tym formułowanie odpowiednich zapisów w zakresie elektronicznej formy komunikacji
  • kwalifikacja podmiotowa wykonawców

  3. Wolna ręka po zmianach (powyżej 130 tyś zł netto)

  • przesłanki stosowania wolnej ręki
  • ogłoszenia
  • zaproszenie do negocjacji, w tym formułowanie odpowiednich zapisów w zakresie elektronicznej formy komunikacji

  4. Od składanie do wybór najkorzystniejszej oferty krok po kroku 

  • składanie i otwarcie ofert – zasady elektronizacji zamówień publicznych
  • wadium
  • ocena ofert
  • odrzucenie oferty
  • wybór najkorzystniejszej oferty
  • przesłanki unieważnienie postępowania

  5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

  • klauzule niedozwolone
  • klauzule waloryzacyjne
  • zaliczki
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy po zmianach
  • poprawne aneksowanie umowy
  • raport z realizacji umowy

  6. Dyskusja