Agnieszka Zaborowska

Adwokat, założyciel ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka. Doradza w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowań finansowanych ze środków UE. Jej doradztwo obejmuje pomoc podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Branże z którymi ma głównie do czynienia to: budownictwo, energetyka, IT, sektor medyczny oraz edukacja. Wykładowca na szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz PPP. Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów prasowych.

Szkolenia aktualne

Szkolenia archiwalne