Jak prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i udzielić zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł? - szkolenie online

 • Ostatnie miejsca

Terminy szkolenia:

 • 08.12.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie "Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł" dotyczy prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych. Uczestnicy poszerzą swoje kompetencje o zagadnienia dotyczące prawidłowego planowania oraz udzielania zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł netto. 

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - Postępowanie o udzielenie

Prowadząca szkolenie w praktyczny sposób omówił plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych w świetle nowej Ustawy Pzp, wartość zamówienia według planu finansowego oraz to czy w zamówieniach publicznych do 130 000 zł może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dowiedz się jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze środków publicznych według przepisów ustawy Pzp. 

Ustawa Pzp przy zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych a kwestie prawne

Poruszone zostaną także kwestie dotyczące tego kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak wygląda symulacja procedury udzielania zamówień do 130 000 zł według nowej Ustawy o prawie zamówień publicznych, oraz regulamin zakupów do 130 000 zł. Poznaj szczegółowe przepisy ustawy w sprawie zamówień publicznych z pomocą naszych szkoleń online.

Jeśli jesteś dyrektorem placówki publicznej, mogą Cię zainteresować również inne szkolenia z finansów dla sektora publicznego np. księgowość i podatki czy zamówienia publiczne

Program szkolenia

1. Jak skutecznie zaplanować zamówienie publiczne do 130 000 zł:

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok w świetle nowej Ustawy Pzp.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy danej jednostki.
 • Wartość zamówienia według planu finansowego a szacunkowa wartość zamówienia.
 • Co z zamówieniami nieplanowanymi.
 • Zamówienie podprogowe czy zamówienie bagatelne w świetle nowej Ustawy Pzp.
 • Zamówienia do 130 000 zł, a inne wyłączenia stosowania nowej Ustawy Pzp.

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł według nowej Ustawy Pzp:

 • Czy w zamówieniach publicznych do 130 000 zł może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Jakie sankcje przewiduje prawo za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego jako podstawa zgodnego z prawem udzielenia zamówienia:

 • Jedno zamówienie, część zamówienia, zamówienie dodatkowe czy uzupełniające.
 • Wartość zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi.
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez różne jednostki organizacyjne tego samego zamawiającego.

4. Symulacja procedury udzielenia zamówienia do 130 000 zł krok po kroku według nowej ustawy Pzp:

 • Różnica między SWZ a  OPiW.
 • Jaki tryb udzielania zamówień do 130 000 zł wybrać.
 • Jak opisać przedmiot zamówienia.
 • Jak określić wymagania podmiotowe.
 • Jak opisać kryteria oceny ofert.
 • Jak dokumentować udzielanie zamówień do 130 000 zł.
 • Obowiązki publikacyjne w świetle nowej Ustawy Pzp.
 • Sformalizować czy odformalizować procedurę udzielenia zamówienia do 130 000 zł.
 • Uwzględnienie zamówienia publicznego do 130 000 zł w sprawozdaniu finansowym na nowych zasadach.

5. Regulamin zakupowy do 130 000 zł:

 • Obowiązek czy wybór.
 • Dostosowanie regulaminów do nowej Ustawy Pzp.
 • Niezbędne postanowienia regulaminowe dla zamówień do 130 000 zł.
 • Najczęstsze błędy w regulaminach udzielania zamówień do 130 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody