Jak prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i udzielić zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł? - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 10.05.2024r. godz. 9.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie "Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł" dotyczy prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych. Uczestnicy poszerzą swoje kompetencje o zagadnienia dotyczące prawidłowego planowania oraz udzielania zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł netto. 

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - Postępowanie o udzielenie

Prowadząca szkolenie w praktyczny sposób omówił plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych w świetle nowej Ustawy Pzp, wartość zamówienia według planu finansowego oraz to czy w zamówieniach publicznych do 130 000 zł może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dowiedz się jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze środków publicznych według przepisów ustawy Pzp. 

Ustawa Pzp przy zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych a kwestie prawne

Poruszone zostaną także kwestie dotyczące tego kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak wygląda symulacja procedury udzielania zamówień do 130 000 zł według nowej Ustawy o prawie zamówień publicznych, oraz regulamin zakupów do 130 000 zł. Poznaj szczegółowe przepisy ustawy w sprawie zamówień publicznych z pomocą naszych szkoleń online.

Jeśli jesteś dyrektorem placówki publicznej, mogą Cię zainteresować również inne szkolenia z finansów dla sektora publicznego np. księgowość i podatki czy zamówienia publiczne

Program szkolenia

1. Jak skutecznie zaplanować zamówienie publiczne do 130 000 zł:

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok w świetle nowej Ustawy Pzp.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy danej jednostki.
 • Wartość zamówienia według planu finansowego a szacunkowa wartość zamówienia.
 • Co z zamówieniami nieplanowanymi.
 • Zamówienie podprogowe czy zamówienie bagatelne w świetle nowej Ustawy Pzp.
 • Zamówienia do 130 000 zł, a inne wyłączenia stosowania nowej Ustawy Pzp.

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł według nowej Ustawy Pzp:

 • Czy w zamówieniach publicznych do 130 000 zł może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 130 000 zł.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Jakie sankcje przewiduje prawo za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego jako podstawa zgodnego z prawem udzielenia zamówienia:

 • Jedno zamówienie, część zamówienia, zamówienie dodatkowe czy uzupełniające.
 • Wartość zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi.
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez różne jednostki organizacyjne tego samego zamawiającego.

4. Symulacja procedury udzielenia zamówienia do 130 000 zł krok po kroku według nowej ustawy Pzp:

 • Różnica między SWZ a  OPiW.
 • Jaki tryb udzielania zamówień do 130 000 zł wybrać.
 • Jak opisać przedmiot zamówienia.
 • Jak określić wymagania podmiotowe.
 • Jak opisać kryteria oceny ofert.
 • Jak dokumentować udzielanie zamówień do 130 000 zł.
 • Obowiązki publikacyjne w świetle nowej Ustawy Pzp.
 • Sformalizować czy odformalizować procedurę udzielenia zamówienia do 130 000 zł.
 • Uwzględnienie zamówienia publicznego do 130 000 zł w sprawozdaniu finansowym na nowych zasadach.

5. Regulamin zakupowy do 130 000 zł:

 • Obowiązek czy wybór.
 • Dostosowanie regulaminów do nowej Ustawy Pzp.
 • Niezbędne postanowienia regulaminowe dla zamówień do 130 000 zł.
 • Najczęstsze błędy w regulaminach udzielania zamówień do 130 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody