Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w placówkach oświatowych – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 19.06.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę w placówkach oświatowych.

W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw prawnych zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, czy rozwiązywania stosunku pracy.

Prowadząca szkolenie, pani Ewa Bielecka, omówi również zmiany dotyczące świadectw pracy z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw pracy, nowy wzór świadectw pracy, a także terminy i sposoby wydawania świadectw pracy. Poruszy także kwestie sankcji wykroczeniowych dotyczących świadectw pracy.

 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

 • Karta nauczyciela
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o pracownikach samorządowych

2. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem:

 • rodzaje umów o pracę,
 • umowy na czas określony po zmianie
 • warunki nawiązania z nauczycielem stosunku pracy na podstawie mianowania
 • przekształcenie umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania
 • zatrudnienie nauczyciela nie posiadającego kwalifikacji

3. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym.

4. Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego:

 • ograniczenie zatrudnienia,
 • wypowiedzenie zmieniające,
 • uzupełnienie pensum,
 • przeniesienie nauczyciela.

5. Rozwiązywanie stosunku pracy:

 • wypowiadanie umowy o pracę
 • forma i treść wypowiedzenia
 • doręczenie oświadczenia
 • doręczenie oświadczenia na pracy zdalnej
 • porozumienie stron
 • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w związku ze zmianami organizacyjnymi
 • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – inne przyczyny
 • przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny — zasady, prawne konsekwencje
 • kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
 • skutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • ochrona trwałości stosunku pracy
 • ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela

6. Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectw pracy:

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
 • Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy.
 • Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
 • Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
 • Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy.
 • Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
 • Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
 • Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
 • Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody