Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w placówkach oświatowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę w placówkach oświatowych.

  W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw prawnych zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, czy rozwiązywania stosunku pracy.

  Prowadząca szkolenie, pani Ewa Bielecka, omówi również zmiany dotyczące świadectw pracy z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw pracy, nowy wzór świadectw pracy, a także terminy i sposoby wydawania świadectw pracy. Poruszy także kwestie sankcji wykroczeniowych dotyczących świadectw pracy.

   

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

  • Karta nauczyciela
  • Kodeks pracy
  • Ustawa o pracownikach samorządowych

  2. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem:

  • rodzaje umów o pracę,
  • umowy na czas określony po zmianie
  • warunki nawiązania z nauczycielem stosunku pracy na podstawie mianowania
  • przekształcenie umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania
  • zatrudnienie nauczyciela nie posiadającego kwalifikacji

  3. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym.

  4. Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego:

  • ograniczenie zatrudnienia,
  • wypowiedzenie zmieniające,
  • uzupełnienie pensum,
  • przeniesienie nauczyciela.

  5. Rozwiązywanie stosunku pracy:

  • wypowiadanie umowy o pracę
  • forma i treść wypowiedzenia
  • doręczenie oświadczenia
  • doręczenie oświadczenia na pracy zdalnej
  • porozumienie stron
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w związku ze zmianami organizacyjnymi
  • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – inne przyczyny
  • przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny — zasady, prawne konsekwencje
  • kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  • skutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • ochrona trwałości stosunku pracy
  • ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela

  6. Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectw pracy:

  • Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
  • Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy.
  • Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
  • Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
  • Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy.
  • Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
  • Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
  • Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
  • Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.