Likwidacja majątku trwałego w jednostkach budżetowych - zmiany od grudnia 2023r. - warsztaty praktyczne - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 27.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Likwidacja majątku trwałego zmiany – szkolenie dla sektora finansów publicznych

Celem szkolenia likwidacja majątku trwałego zmiany realizowanego przez naszą firmę jest podniesienie kwalifikacji uczestników w omawianym zakresie. Nasi doświadczeni specjaliści skonstruowali program szkolenia tak, aby usystematyzować i utrwalić wiedzę uczestników oraz zapoznać uczestników szkolenia ze zmianami przepisów dotyczących likwidacji majątku trwałego. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. szkolenia dotyczące sprawozdań finansowych w jednostkach oświaty oraz czasu pracy w podmiotach medycznych. 

Szkolenie likwidacja majątku trwałego zmiany – czego dowiesz się na szkoleniu?

Celem szkolenia likwidacja majątku trwałego zmiany jest podniesienie kwalifikacji uczestników w omawianym zakresie. Podczas szkolenia, nasi specjaliści poruszą m.in. kwestie takie jak podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii majątku trwałego, pozostałych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego czy etapy procedury sprzedaży np. samochodu przez jednostkę. 

Szkolenie zostało skonstruowane tak, aby przekazać uczestnikom szkolenia maksimum wiedzy merytorycznej i praktycznej, która jest niezbędna w codziennej pracy. 

Szkolenie likwidacja majątku trwałego w jednostkach budżetowych – kto powinien skorzystać?

Likwidacja majątku trwałego w jednostkach zmiany to szkolenie, które dedykowane jest pracownikom sektora finansów publicznych oraz wszystkim osobom zainteresowanym tym zagadnieniem, które zdobytą wiedzę wykorzystają w swojej pracy. 

Na naszej stronie znajdą Państwo pełną ofertę szkoleń dla sektora finansów publicznych przygotowanych przez naszych specjalistów.

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • Instrukcja inwentaryzacji zdawczo odbiorczej przy zmianie kierownika jednostki (protokół zdawczo-odbiorczy)
 • Procedura gospodarowania składnikami mienia ruchomego

Czego dowiesz się ze szkolenia:

 • Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących likwidacji majątku trwałego i jak wpływają one na procesy w jednostkach budżetowych?
 • Jakie są kluczowe różnice w procedurach likwidacji majątku trwałego w jednostkach budżetowych państwowych i samorządowych i jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego ich stosowania?
 • Jak przeprowadzić prawidłowy procesu inwentaryzacji oraz ustalenia wartości likwidowanego majątku trwałego, aby uniknąć błędów mogących prowadzić do nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych?
 • Jakie są wszystkie wymagane dokumenty i zapisy księgowe, które należy przygotować podczas procesu likwidacji majątku trwałego, aby spełnić wymogi prawne i audytorskie?
 • Jakie są najlepsze praktyki w zakresie komunikacji z organami nadzorującymi i kontrolnymi podczas likwidacji majątku trwałego, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych sankcji?

1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

 • Majątku trwałego;
 • Pozostałych środków trwałych;
 • Wartości niematerialnych i prawnych.

2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:

 • Zmiana miejsca użytkowania;
 • Odłączenie części zestawu np. monitora;
 • Przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

3. Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

4. Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

 • Wycena pojedynczych składników mienia ruchomego;
 • Wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.
 • Wycena przedmiotów, które utraciły swoje walory użytkowe (np. stare meble)

5. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

 • Pojedynczy obiekt inwentarzowy;
 • Zbiorczy obiekt inwentarzowy;
 • Sieciowy obiekt inwentarzowy;
 • Wbudowany w inny środek trwały.

6. Zasady powoływania komisji do:

 • Oceny składników mienia ruchomego;
 • Przeprowadzenia przetargu.
 • Zniszczenia

7. Etapy procedury sprzedaży np. samochodu przez jednostkę

 • Nieodpłatne przekazanie państwowej jednostce budżetowej
 • Sprzedaż, dzierżawa
 • Nieodpłatne, darowizna przekazanie innym jednostkom
 • Likwidacja
 • Różnice między nieodpłatnym przekazaniem na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostce budżetowej a innym JSFP.

8. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

9. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego.

10. Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).

12. Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.

13. Likwidacja składników mienia ruchomego.

14. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

15. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp

16. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

 • Czy jednostka może sprzedać rower osobie prywatnej?
 • Czy każdy pracownik może kupić laptop?
 • Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
 • Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
 • Czy monitor o wart. 1500 zł może być dopisany do karty pozostałego środka trwałego
 • Jakie są zasady likwidacji zespołów np. 20 foteli konferencyjnych?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy mamy przyjętych kilka elementów w jednym obiekcie a chcemy wyodrębnić jeden i przekaz do użytkowania. Jak technicznie to wykonać?
 • Przez jaki czas musi być zamieszczone ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku na BIP?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody