System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 30.04.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD RP.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne

2. Obieg dokumentacji w systemie EZD:

 • Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
 • System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
 • EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
 • Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

3. Czynności kancelaryjne w systemie EZD RP:

1. Zadania punktów kancelaryjnych:

 • rejestracja wpływów
 • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
 • wprowadzanie metadanych
 • realizacja dekretacji
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
 • obsługa korespondencji wychodzące

2. Zadania komórek merytorycznych:

 • pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
 • zakładanie spraw
 • prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej

3. Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej

4. Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD

4. Archiwum Zakładowe w systemie EZD:

 • Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
 • Przejmowanie zawartości składów
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody