System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 20.10.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD RP.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne

2. Obieg dokumentacji w systemie EZD:

 • Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
 • System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
 • EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
 • Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

3. Czynności kancelaryjne w systemie EZD RP:

1. Zadania punktów kancelaryjnych:

 • rejestracja wpływów
 • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
 • wprowadzanie metadanych
 • realizacja dekretacji
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
 • obsługa korespondencji wychodzące

2. Zadania komórek merytorycznych:

 • pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
 • zakładanie spraw
 • prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej

3. Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej

4. Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD

4. Archiwum Zakładowe w systemie EZD:

 • Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
 • Przejmowanie zawartości składów
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody