Czas pracy nauczyciela w 2024 roku i rozliczanie godzin ponadwymiarowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem przygotowanego przez nas godzinnego szkolenia online jest zapoznanie uczestników ze zmianami w czasie pracy nauczycieli i rozliczaniu godzin ponadwymiarowych w 2024 roku.

  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące ewidencji czasu pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów, definicja czasu pracy nauczyciela, normy czasu pracy, pojęcia stanowiska pracy w szkole/przedszkolu i związanego z nim pensum dydaktycznego na stanowiskach, pensum dydaktyczne w odniesieniu do dobowej i tygodniowej normy czasu pracy oraz zakres obowiązków nauczyciela realizowanych w ramach czasu pracy.

  Prowadząca spotkanie poruszy również temat czasu pracy nauczycieli wykonujących pracę zdalną, sposób naliczania łączonego pensum, czas pracy nauczyciela legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, doraźnego zastępstwa oraz wycieczek szkolnych w odniesieniu do czasu pracy nauczycieli.

   

  Program szkolenia

  1. Zmiany w limicie godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

  2. Ewidencja czasu pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów.

  3. Definicja czasu pracy nauczyciela.

  4. Normy czasu pracy nauczyciela.

  5. Pojęcie stanowiska pracy w szkole/przedszkolu i związanego z nim pensum dydaktycznego na stanowiskach.

  6. Pensum dydaktyczne a dobowa i tygodniowa norma czasu pracy.

  7. Zakres obowiązków nauczyciela realizowanych w ramach czasu pracy.

  8. Czas pracy nauczycieli a praca zdalna.

  9. Sposób naliczenia łączonego pensum.

  10. Czas pracy nauczyciela legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  11. Pojęcie godziny ponadwymiarowej i zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom.

  12. Doraźne zastępstwa.

  13. Sposób ustalania wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa.

  14. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w świetle orzecznictwa sądów i stanowisk ministerstwa.

  15. Wycieczka szkolna a czas pracy nauczyciela w świetle stanowiska Ministerstwa.