Zatrudnianie cudzoziemców – krok po kroku

Jak zatrudnić osoby z Ukrainy – instrukcja krok po kroku

Obywatele Ukrainy od kilku lat podejmują zatrudnienie na terenie naszego kraju. Natomiast w obecnej sytuacji, w kontekście wydarzeń, które mają miejsce na terenie Ukrainy, jeszcze większa ilość pracodawców chce zatrudnić w swojej firmie osoby przybywające z zagranicy. Pracodawcy muszą jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach w drodze zatrudnienia, które muszą być spełnione, aby cała procedura była w 100% legalna. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa pełną instrukcję zatrudniania osób przybywających z Ukrainy.

Na jakich umowach cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce?

W tym momencie, cudzoziemcy mają trzy warianty legalnego wykonywania pracy. Pierwszym z nich jest zawarcie tradycyjnej umowy o pracę, drugim zawarcie umowy cywilnoprawnej w tym również umowy zlecenia, agencyjnej lub o dzieło, a ostatnim wariantem jest pełnienie funkcji w zarządach osób prywatnych.

Procedura oświadczenia powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy

Najprostszym i najszybszym sposobem legalizacji zatrudniania cudzoziemca jest procedura oświadczeniowa. Daje ona możliwość w prosty sposób zatrudnienia danej osoby na dane stanowisko, bez wcześniejszej konieczności weryfikacji rynku pracy.

Dzięki procedurze oświadczeniowej, w Polsce na jej podstawie pracę mogą wykonywać obywatele: Ukrainy, Armenii, Mołdawii oraz Gruzji. W tym momencie czas wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Przy zatrudnianiu obywateli innych państw należy pamiętać, że na podstawie oświadczenia nie można zatrudniać do prac sezonowych. Prace wykluczone związane są z rolnictwem, zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwem, łowiectwem i leśnictwem.

Instrukcja procedury oświadczeniowej

Krok 1

Aby pracodawca mógł poprawnie sporządzić oraz złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, potrzebne mu będą informacje takie jak:

 1. Dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, NIP, REGON, adres;
 2. Dane cudzoziemca: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dokument podróży (seria i numer, data wydania i data ważności dokumentu);
 3. Informacje o powierzanej pracy: stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy, nazwa i kod zawodu, symbol PKD, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, okres wykonywania pracy;

Oświadczenie nie będzie ważne bez dokumentów takich jak:

 1. Ważny dowód osobisty lub inny dokument, który może potwierdzić tożsamość;
 2. Kopia wszystkich wypełnionych storn ważnego dokumentu tożsamości lub podróży;
 3. Dowodu wpłaty za wpis do ewidencji oświadczeń;

Krok 2

Podmiot zatrudniający po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych dokumentów musi udać się do właściwego urzędu pracy. W czasie pandemii proces składania dokumentów odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl

Po wejściu na www. stronę internetową, pracodawca ma do wyboru dwa warianty oświadczenia Pierwszy z nich to wariant PSZ-OPWP natomiast drugi to PSZ-OPWPA. Pracodawca zobowiązany jest do:

 1. Wybrania z listy właściwy podmiot;
 2. Wypełnienia druku;
 3. Podpięcia zeskanowanych dokumentów;
 4. Podpisania się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym;
 5. Wysłania dokumentu;

Oświadczenie automatycznie zostanie wysłane do rozpatrzenia przez starostę. Może on również ubiegać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Krajowej Administracji Skarbowej o informacje takie jak: przychody i dochody pracodawcy, sposób opodatkowania, zaległości podatkowe i ubezpieczeniowe. Może także pozyskać informację od Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej o niekaralności.

Krok 3

Powiatowy Urząd Pracy na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie sprawy ma 7 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie taka informacja zostanie wpisana przez PUP do ewidencji. W niektórych przypadkach procedura rozpatrywania wniosku może przedłużyć się do 30 dni, jeżeli nastąpi konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

Powiatowy Urząd Pracy zatwierdzi wniosek wyłącznie w momencie, kiedy wszystkie warunki będą spełnione.

 1. Cudzoziemiec posiada obywatelstwo, które jest wymienione w rozporządzeniu o włączeniach podmiotowych lub o zawodach;
 2. Powierzona praca nie będzie praca sezonowa;
 3. Wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe niż pracowników, którzy wykonują taką samą lub podobną pracę.

Krok 4

Pracodawcy po otrzymaniu negatywnego rozpatrzenia oświadczenia przysługuje prawo do odwołania. Może ono nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania odmowy. Minister ds. pracy po otrzymaniu odwołania się od decyzji ma trzy możliwości:

 1. Utrzymanie zaskarżonej decyzji;
 2. Uchylenie w całości lub w części decyzji odmownej;
 3. Umorzenie postepowania odwoławczego;

Pracodawca, który otrzyma pozytywne rozpatrzenie oświadczenia ma obowiązek w ciągu 7 dni o poinformowaniu Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu przez cudzoziemca zatrudnienia. Jeśli jednak pracownik nie stawi się w pracy, pracodawca również zobowiązany jest poinformować o tym fakcie PUP w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu.

Krok 5

W przypadku gdy po zatrudnieniu dojdzie do zmiany warunków pracy, które zostały zawarte w oświadczeniu, pracodawca powinien wypełnić nowe oświadczenie. Nie ma jednak takiej konieczności w momencie:

 1. Zmiany siedzimy lub miejsca pobytu;
 2. Zmiany nazwy prawnej pracodawcy;
 3. Całkowitej lub częściowej zmiany kierownictwa;
 4. Zawarcia umowy o pracę;

Czy obcokrajowiec posiadający status uchodźcy może legalnie pracować w Polsce?

Obcokrajowcy posiadający status uchodźcy, nadany w Rzeczpospolitej Polskiej lub którym udzielono ochrony uzupełniającej mogą legalnie pracować w Polsce, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia o pracę. W takim przypadku pracodawca może zatrudnić taką osobę dokładne tak samo jak obywatela Polski, pod warunkiem weryfikacji potwierdzającej status cudzoziemca.

Zapisz się do naszego newslettera

Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.