Jak prowadzić i rozliczać stołówkę szkolną w 2024 roku? Zasady odpłatności za posiłki i ewidencja opłat w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Jak zorganizować stołówkę według nowych zasad:

  • obowiązki dyrektora związane z organizacją stołówki
  • obowiązek wydawania ciepłego posiłku dla każdego dziecka
  • jak wypełnić obowiązek zapewnienia miejsca do spożycia ciepłego posiłku

   

  2. Regulamin stołówki szkolnej

  • zasady ogólne
  • kto jest uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej
  • zasady wydawania posiłków
  • odpłatność a posiłki
  • zasady zachowania na stołówce
  • na co zwrócić uwagę w regulaminie, gdy posiłki dostarcza firma cateringowa

  3. Umowa o korzystanie z posiłków – kiedy i kto ma obowiązek zawrzeć umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, czy można zawrzeć umowę pomiędzy firmą cateringową a rodzicami, czy zamiast umowy wystarczy formularz zgłoszenia dziecka na obiady, jakie elementy obowiązkowe powinny znaleźć się na formularzu zgłoszenia dziecka na posiłek

  4. Zasady opłatności za posiłki:

  • rodzice uczniów
  • ośrodki pomocy społecznej
  • osoby fizyczne kupujące obiady
  • catering

  5. Wycena posiłku – jak obliczać wsad do kotła w świetle najnowszych stanowisk regionalnych izb obrachunkowych

  6. Jak obliczyć wysokość opłat za obiady od nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?

  7. Sposób prowadzenia ewidencji opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej:

  • opłaty stanowiące dochód jednostki budżetowej
  • opłaty gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

  8. Ewidencja księgowa opłat za posiłki (konta: 201, 221, 700, 720)

  9. Ujęcie opłat za posiłki w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej

  10. Ujęcie należności za posiłki w sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-N

  11. Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, jak naliczać odsetki:

  • w szkole
  • w przedszkolu

  12. Opłaty za wyżywienie a VAT (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. nr PT1.8101.3.2019) – czy posiłek sprzedawany dla nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

  13. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów – jakie zapisy stosować aby można było pobierać opłaty od rodziców oraz dokonywać zakupów do przygotowania posiłków na WRD

  14. Jak rozliczać usługi cateringowe?