Naliczanie wynagrodzeń w 2024 roku – warsztaty praktyczne online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Przedstawiamy praktyczne warsztaty online dzięki, którym dowiesz się, jak nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku wpłynęła na naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń za pracę w 2024 roku. Dowiedz się jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie postojowe i wiele innych kwestii.

  Wynagrodzenia na umowie o pracę, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i wiele innych tematów – poznaj składniki wynagrodzenia i sposoby ich naliczania.

  Wypłacanie wynagrodzeń za pracę może wydawać się dość prostą czynnością. Niestety, dzięki zmianom w kodeksie pracy wynagrodzenia należne pracownikowi i ich składowe zmieniają się z roku na rok. Według prawa pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę ustalone w przepisach kodeksu pracy i taka kwota wynagrodzenia powinna zostać naliczona przez dział kadr. Obliczenie właściwej stawki wynagrodzenia według nowych przepisów prawa wymaga ich dobrej znajomości, dlatego jeśli zależy Ci na tym, aby pracownicy Twojego zakładu pracy w dziale kadr i płac potrafili dobrze obliczyć wynagrodzenia brutto i netto, skorzystaj z oferty naszych szkoleń kadrowo płacowych, które w kompleksowy sposób wyjaśniają tematykę obliczania wypłaty czy naliczania dodatkowych składników wynagrodzenia.

  Jak zmiany w kodeksie pracy 2023 roku wpłynęły na ustalanie wynagrodzenia w stosunku pracy?

  Składowe oraz sposób naliczania Wynagrodzenia w umowie o pracę lub na umowach cywilnoprawnych zmienia się z roku na rok. Również 2023 przyniósł szereg nowości, które wymuszają na specjalistach do spraw kadr wzięcie udziału różnych szkoleniach. Wśród zmian przepisów kodeksu pracy są przede wszystkim zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia czy kwota wynagrodzenia zmniejszająca podatek. Wszystko to składa się na nowe sposoby obliczania wynagrodzenia netto i wynagrodzenia brutto.

  Kodeks Pracy a wynagrodzenia w 2024 roku – szkolenie online

  Podczas warsztatów prowadząca omówi zagadnienia dotyczące prawa do zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej w 2024 roku, prawa do nowego urlopu opiekuńczego w 2024 roku, ustalania wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz nieobecności w pracy a wynagrodzenia za pracę.

  Oprócz części teoretycznej na uczestników czeka także warsztat praktyczny, na którym wykładowca przedstawi na przykładach sposób wyliczania wynagrodzeń pracowników po zmianach Kodeksu Pracy, w różnych przypadkach, np. wynagrodzenie postojowe, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy wynagrodzenia za czas dyżuru.

  Zapisz się również na nasze szkolenia z zasiłków lub inne szkolenia kadrowo płacowe np. z czasu pracy.

  Program szkolenia

  1. Zmiana minimalnego wynagrodzenia i jego wpływ na wynagrodzenia od 2024 roku

  • Minimalna stawka godzinowa a rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • Dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.
  • Zmiana katalogu wyłączeń z obowiązku stosowania wynagrodzenia minimalnego
  • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od 2024 r.

  2. Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w 2023 roku i jego wpływ na:

  • wysokość wynagrodzenia netto i brutto w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca,
  • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca,
  • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej,
  • wysokość wynagrodzenia urlopowego,
  • wysokość świadczeń chorobowych.

  3. Prawo do nowego urlopu opiekuńczego w 2023 roku i jego wpływ na wynagrodzenie urlopowe:

  • wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca,
  • wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca,
  • wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze urlopu opiekuńczego,
  • wysokość wynagrodzenia urlopowego,
  • wysokość świadczeń chorobowych.

  4. Potrącenia z wynagrodzenia od 2024 roku

  • zmiana definicji wynagrodzenia w przypadku egzekucji

  5. Świadczenia chorobowe w 2024 roku

  • Zmiana stanowiska ZUS w zakresie świadczeń chorobowych od umów zleceń z własnym pracownikiem
  • Najniższa podstawa świadczeń chorobowych od 2024 r.

  6. ZUS preferencyjny i Mały ZUS plus w przypadku działalności gospodarczej a minimalne wynagrodzenie w 2024 r.