Akademia Płac 2023 – rozliczanie wynagrodzeń, naliczanie podatków, wyliczanie podstaw ubezpieczeń - kurs online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Podczas 3-dniowego kursu uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń, naliczania podatków oraz wyliczania podstaw ubezpieczeń.

  Celem pierwszego dnia jest omówienie zagadnień dotyczących przychodów ze stosunku pracy, zasad i sposobów obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy oraz minimalnego wynagrodzenia i związanych z nim obowiązków pracodawcy.

  Podczas drugiego dnia Pani Danuta Kosikowska omówi podstawy podatku dochodowego wraz z metodologią wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę oraz opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze i nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy.

  Podczas ostatniego dnia 3-dniowego kursu uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztacie, którego głównym celem jest praktyczne omówienie rozliczania wynagrodzeń - na przykładach podanych przez trenera.

  Program szkolenia

  DZIEŃ PIERWSZY:

  1. Przychody ze stosunku pracy – podstawy prawne:

  • definicja wynagrodzenia,
  • rodzaje wynagrodzeń,
  • składniki wynagrodzenia,

  2. Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy:

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności.
  • wynagrodzenie za dyżur
  • wynagrodzenie za przestój

  3. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy:

  • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia,
  • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych,

  DZIEŃ DRUGI:

  1. Podatek dochodowy:

  • podstawa opodatkowania,
  • przychody zwolnione z opodatkowania
  • skala podatkowa,
  • koszty uzyskania przychodów ,
  • kwota zmniejszająca podatek
  • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”,
  • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego),
  • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia),
  • przychody zwolnione z opodatkowania i  oskładkowania
  • wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami,

  2. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę:

  • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek,

  3. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy.

  DZIEŃ TRZECI:

  1. Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników – warsztat – którzy:

  • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
  • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
  • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
  • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.