Szkolenie online: Obsługa programu Płatnik od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 18.06.2024r. godz. 10.00.
 • 28.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie z obsługi programu Płatnik - Założenia

Podstawowe założenia szkolenia online:

 • Szkolenie komputerowe od podstaw
 • Symulacja pracy w działach kadrowo – płacowych
 • Praca na podstawowych przykładach związanych z działalnością służb kadrowo – płacowych
 • Metoda case study – najlepsza metoda szybkiego opanowania materiału
 • Praca na samodzielnym stanowisku komputerowym

Szkolenie online: Płatnik od podstaw - Do kogo jest skierowane?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
 • Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie ubezpieczonych do ZUS,
 • Pracownicy działów płacowych,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom szukającym pracy w służbach kadrowo – płacowych lub chcących zwiększyć już posiadane kwalifikacje zawodowe.

Płatnik szkolenie: Szkolenie obsługi programu Płatnik - Wymagania

 • Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Umiejętność podstawowej obsługi komputera

Przy szkoleniu on-line: dwa źródła sprzętowe: odbiornik, na którym widać szkolenie on-line i własny komputer z zainstalowaną wersją programu „Płatnik”, na której osoba biorąca udział w szkoleniu będzie mogła ćwiczyć równolegle z trenerem.

Program szkolenia

1. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik:

 • Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 • Obsługa myszką i klawiaturą.
 • Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 • Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.

2. Płatnik szkolenie: Obsługa Rejestru Płatników:

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 • Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 • Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.

3. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych:

 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.
 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 • Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 • Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 • Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 • Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

4. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne):

 • Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Obsługa formularza ZCNA.
 • Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 • Dokumenty: ZCNA.

5. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku:

 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA i RPA.
 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA i RPA.
 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 • Dokumenty: RCA, RSA, RPA i DRA.

6. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA:

 • Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.
 • Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 • Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 • Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 • Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 • Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 • Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 • Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

7. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik:

 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 • Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 • Wysyłka zestawów do ZUS.

8. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych:

 • Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

9. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych:

 • Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.
 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA.
 • Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RPA .
 • Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody