RODO w ujęciu praktycznym w funkcjonowaniu działów kadr – szkolenie online

W tym momencie nie realizujemy szkolenia z tego tematu, ale jeśli jesteś zainteresowany tym tematem pozostaw nam swój adres mailowy, a na pewno wyślemy Ci informację o nowym terminie.

  Szkolenie online poruszy ważną tematykę dotyczącą ochrony danych osobowych w firmach i jednostkach, która obowiązuje wszystkich pracowników działów kadr.

  Na szkoleniu przygotowanym przez Panią Kalinę Kaczmarek, uczestnicy dowiedzą się jak powinien prawidłowo wyglądać  etap rekrutacji i jakich danych można żądać od kandydata do pracy. Kolejnym aspektem omawianym na szkoleniu są dane, których pozyskanie jest niezbędne przy zatrudnieniu pracowników.

  Uczestnicy zapoznają się z kwestiami przetwarzania danych osobowych rodzin pracowników, obowiązkami w zakresie monitoringu w miejscu pracy oraz zmian Kodeksu Pracy a ochrony danych pracowników.

   

  Program szkolenia

  1. Wprowadzenie RODO:

  • Podstawy prawne przetwarzania dokumentacji kandydata i pracownika w dziale kadr.
  • Kserowanie, przechowywanie dokumentów kandydata lub pracownika w procesie zatrudnienia
  • Czy można przetwarzać zdjęcie kandydata lub pracownika na potrzeby zakładu pracy?
  • Czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników?
  • Zbieranie danych osobowych
  • Jak wygląda nasza lista obecności po wprowadzeniu RODO?

  2. Proces rekrutacji:

  • Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
  • Jak postąpić w przypadku kiedy kandydat udostępnią więcej danych osobowych aniżeli pracodawca może żądać. Na co należy zwrócić uwagę?
  • Poprawność zgody na przetwarzanie danych , co powinna zawierać?
  • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
  • Kto może przetwarzać dane kandydata?

  3. Dane osobowe osób zatrudnionych:

  • Zmiany Kodeksu Pracy a RODO.
  • Co zmieniło się w dokumentacji pracowniczej po wejściu przepisów RODO?
  • Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
  • ZFŚS – jaką rolę odgrywa RODO, na co należy zwrócić uwagę?
  • Monitoring w miejscu prący – obowiązki pracodawcy.
  • Czy pracodawca może przetwarzać zdjęcie pracownika? Co powinien w tym kierunku zrobić? Czy należy dokonać dodatkowych zapisów w Regulaminie pracy?
  • Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
  • Ubezpieczenia grupowe, BHP, medycyna pracy.
  • Kontrola – jakie dane są zbierane i na jakiej podstawie (przepis prawa, usprawiedliwiony cel, zgoda)
  • Czy kandydat/pracownik wyraził zgodę i czy mamy na to dowód?
  • Czy klauzula zgody jest zrozumiała?
  • W jakich warunkach zgoda jest wyrażona – dobrowolność
  • Czy zgoda nie została cofnięta?
  • Dostosowanie klauzul zgody i procesów pozyskiwania zgody
  • Proces informacyjny pracownika