Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego podczas wykonywania czynności służbowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Obowiązek zapewnienia pracownikom socjalnym szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności służbowych.

  2. Funkcjonariusz publiczny:

  • definicja funkcjonariusza publicznego,
  • pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny,
  • ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych przy realizacji obowiązków służbowych,
  • analiza typowych przestępstw popełnieniach na szkodę pracowników socjalnych,

  3. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa:

  • złożenie zawiadomienia – kiedy obowiązkowe, a kiedy fakultatywne,
  • odpowiedzialność za zaniechanie złożenia zawiadomienia,
  • zawiadomienia w praktyce – przedstawienie i omówienie wzoru,

  4. Obrona konieczna:

  • bronić się czy uciekać?
  • przesłanki legalnego podjęcia obrony konicznej,
  • skutki przekroczenia granic obrony koniecznej

  5. Bezpieczny rodzinny wywiad środowiskowy:

  • przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w asyście drugiego pracownika socjalnego – powody, przesłanki, procedura,
  • przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w asyście funkcjonariusza Policji – powody, przesłanki, procedura,
  • zdalny rodzinny wywiad środowiskowy jako najbezpieczniejszy dla pracownika socjalnego sposób przeprowadzenia wywiadu,

  6. Obowiązek zapewnienia pracownikowi socjalnemu pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

  1. Diagnozowanie sytuacji zagrożenia oraz rozpoznawanie symptomów zagrożenia.

  2. Zasady postępowania w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków agresji klienta w siedzibie ośrodka.

  3. Zasady postępowania w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków agresji klienta w środowisku jego zamieszkania lub pobytu.

  4. Podstawy bezpieczeństwa osobistego:

  • sposoby radzenia sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony agresywnego klienta,
  • dobre praktyki,
  • przedstawienie i omówienie grafik wskazujących skuteczne chwyty i uderzenia,

  5. Radzenie sobie ze stresem wynikającym z sytuacji kryzysowych.

  1. Lokalizator.

  2. Paralizator – czy wymaga zezwolenia? koszt zakupu, zasady używania,

  3. Gaz obezwładniający – czy wymaga zezwolenia? koszt zakupu, zasady używania