Centra Usług Wspólnych w praktyce – zasady prowadzenia obsługi rachunkowej i sprawozdawczej jednostek budżetowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zasady tworzenia CUW (powołanie, podmioty wchodzące w skład, formy organizacyjno-prawne, zadania).

  2. Kierownicy CUW (zakres obowiązków, zasady odpowiedzialności).

  3. Polityka (zasady) rachunkowości – jeden wspólny dokument czy dla każdej jednostki oddzielna.

  4. Dokumentacja:

  • zasady obiegu dokumentów,
  • instrukcja obiegu dokumentów,
  • zasady wystawiania i opisywania faktur
  • jak opisywać paragony

  5. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

  • kto sporządza sprawozdania,
  • kto ponosi odpowiedzialność

  6. Inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych przez CUW:

  • kto ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację
  • skład komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych
  • odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych
  • do czyich obowiązków należy rozliczenie inwentaryzacji