Księgowanie listy płac – szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 28.06.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie dotyczące księgowania listy płac pomoże uczestnikom zrozumieć definicje i składowe wynagrodzeń pracowniczych oraz pozwoli zapoznać się z kontami księgowanymi, które stosowane są przy rozliczaniu listy płac.

Szkolenie online z księgowania listy płac

Uczestnicy poznają przykładowe rozliczenie listy płac, czy ewidencję księgową w przypadku zajęć wynagrodzeń.

Szkolenie odbywa się w formie około godzinnego spotkania online.

Sprawdź również nasze szkolenia dla sektora finansowego.

Program szkolenia

1. Wynagrodzenie (definicja i składowe).

2. Konta księgowane stosowane przy rozliczaniu listy płac:

 • konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:
 • konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
 • konto 225 „Rozrachunki z budżetami”
 • konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
 • konta Zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

3. Przykładowe rozliczenie listy płac:

 • wypłata wynagrodzenia
 • potrącenie obowiązkowych składek:
 • na ubezpieczenie społeczne
 • na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • przelew wynagrodzenia
 • zarachowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
 • przelew skałek do ZUS
 • przelew zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

4. Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika – ewidencja księgowa.

5. Ewidencja księgowa wpłat do PPK.

6. Księgowanie korekty listy płac.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody