Księgowanie listy płac - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie dotyczące księgowania listy płac pomoże uczestnikom zrozumieć definicje i składowe wynagrodzeń pracowniczych oraz pozwoli zapoznać się z kontami księgowanymi, które stosowane są przy rozliczaniu listy płac.

  Szkolenie online z księgowania listy płac

  Uczestnicy poznają przykładowe rozliczenie listy płac, czy ewidencję księgową w przypadku zajęć wynagrodzeń.

  Szkolenie odbywa się w formie około godzinnego spotkania online.

  Sprawdź również nasze szkolenia dla sektora finansowego.

  Program szkolenia

  1. Wynagrodzenie (definicja i składowe).

  2. Konta księgowane stosowane przy rozliczaniu listy płac:

  • konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:
  • konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
  • konto 225 „Rozrachunki z budżetami”
  • konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
  • konta Zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

  3. Przykładowe rozliczenie listy płac:

  • wypłata wynagrodzenia
  • potrącenie obowiązkowych składek:
  • na ubezpieczenie społeczne
  • na ubezpieczenie zdrowotne
  • zaliczka na podatek dochodowy
  • przelew wynagrodzenia
  • zarachowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  • przelew skałek do ZUS
  • przelew zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

  4. Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika – ewidencja księgowa.

  5. Ewidencja księgowa wpłat do PPK.

  6. Księgowanie korekty listy płac.

  7. Sesja pytań i odpowiedzi.