Instrukcja kancelaryjna - prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 12.12.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia dotyczącego instrukcji kancelaryjnej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie online z prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Prowadzący szkolenie szczegółowo omówi podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją pracowniczą z uwzględnieniem omówienia przepisów archiwalnych, przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją pracowniczą oraz wytycznych Naczelnej Deklaracji Archiwów Państwowych związanych z dokumentacją.

Na szkoleniu poruszone zostaną także zagadnienia związane z miejscem dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce oraz archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Szkolenie zakończy się odpowiedziami na zadane przez Państwa pytania.

Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

 

Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

 • Przepisy archiwalne
 • Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Miejsce dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce:

1. System kancelaryjny.

2. Dokumentacja aktowa, tworząca i nie tworząca akt sprawy – znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza.

3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i ujęcie w nim zmian sposobu postępowania z dokumentacja pracowniczą po 1 stycznia 2019 r.

4. Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje
 • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
 • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

5. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej

 • dokumentacja pracownicza jako dokumentacja niearchiwalna – B10 czy B50?
 • dokumentacja pracownicza jako materiały archiwalne – kiedy?
 • kryteria zmian okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania

6. Akta osobowe – papierowe, czy elektroniczne, zawartość.

7. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zbiorcza, czy indywidualna?

III. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:

1. Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych.

2. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej do archiwum zakładowego

 • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
 • opisywanie teczek – specyfika dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie ewidencji

3. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.

4. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).

5. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.

6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.

7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.

8. Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania – szczególne wymogi w zakresie brakowania dokumentacji pracowniczej.

9. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych.

IV. Dyskusja:

1. Pytania uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody