Instrukcja kancelaryjna - prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 24.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia dotyczącego instrukcji kancelaryjnej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie online z prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Prowadzący szkolenie szczegółowo omówi podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją pracowniczą z uwzględnieniem omówienia przepisów archiwalnych, przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją pracowniczą oraz wytycznych Naczelnej Deklaracji Archiwów Państwowych związanych z dokumentacją.

Na szkoleniu poruszone zostaną także zagadnienia związane z miejscem dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce oraz archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Szkolenie zakończy się odpowiedziami na zadane przez Państwa pytania.

Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

 

Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

 • Przepisy archiwalne
 • Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Miejsce dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce:

1. System kancelaryjny.

2. Dokumentacja aktowa, tworząca i nie tworząca akt sprawy – znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza.

3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i ujęcie w nim zmian sposobu postępowania z dokumentacja pracowniczą po 1 stycznia 2019 r.

4. Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje
 • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
 • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

5. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej

 • dokumentacja pracownicza jako dokumentacja niearchiwalna – B10 czy B50?
 • dokumentacja pracownicza jako materiały archiwalne – kiedy?
 • kryteria zmian okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania

6. Akta osobowe – papierowe, czy elektroniczne, zawartość.

7. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zbiorcza, czy indywidualna?

III. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:

1. Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych.

2. Przekazywanie dokumentacji pracowniczej do archiwum zakładowego

 • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
 • opisywanie teczek – specyfika dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie ewidencji

3. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.

4. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).

5. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.

6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.

7. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.

8. Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania – szczególne wymogi w zakresie brakowania dokumentacji pracowniczej.

9. Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych.

IV. Dyskusja:

1. Pytania uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody