Rozliczanie i ewidencja czasu pracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem szkolenia „Rozliczanie i ewidencja czasu pracy” jest przedstawienie wszystkich kluczowych zagadnień dotyczących czasu pracy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń i ewidencji czasu pracy.

  Szkolenie online z rozliczania i ewidencji czasu pracy - szkolenie online

  Szkolenie ma za zadanie ugruntować i zaktualizować widzę dotyczącą m.in. ustalania prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych, sposobów zlecenia pracy nadliczbowej, rozliczania nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych, rozliczania pracy w sobotę w samorządzie oraz jednostkach kultury.

  Na szkoleniu poruszone zostaną także kwestie tworzenia listy obecności oraz ewidencji czasu pracy, konieczności ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.

  Sprawdź również nasze szkolenia dla księgowości.

  Program szkolenia

  1. Rozliczanie czasu pracy pracownika:

  • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
  • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
  • kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
  • czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
  • czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
  • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej
  • dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w dobie pracowniczej, tygodniu i roku kalendarzowym
  • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
  • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
  • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
  • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
  • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
  • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
  • Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w delegacji w dniu wolnym pracownika wynikającym z jego indywidualnego grafiku
  • Podróż służbowa w sobotę czy stanowi nadgodziny
  • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
  • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
  • rozliczanie pracy w sobotę w samorządzie i jednostkach kultury
  • czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny
  • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

  2. Zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy:

  • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
  • jak powinna wyglądać lista obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
  • czy lista obecności może zastąpić ewidencję czasu pracy
  • jak długo należy przechowywać listy obecności
  • jak zaznaczać na liście obecności pracę zdalną
  • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • jak ewidencjonować godziny pracy zdalnej
  • jak ewidencjonować podróż służbową w ewidencji czasu pracy
  • ile należy wskazać godzin pracy w przypadku korzystania pracownicy z uprawnień rodzicielskich (karmienie dziecka piersią) 8 czy 7 godzin
  • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
  • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
  • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
  • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
  • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne
  • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności