Rozliczanie i ewidencja czasu pracy – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 15.06.2023r., godz. 09.00.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia „Rozliczanie i ewidencja czasu pracy” jest przedstawienie wszystkich kluczowych zagadnień dotyczących czasu pracy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń i ewidencji czasu pracy.

Szkolenie online z rozliczania i ewidencji czasu pracy – szkolenie online

Szkolenie ma za zadanie ugruntować i zaktualizować widzę dotyczącą m.in. ustalania prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych, sposobów zlecenia pracy nadliczbowej, rozliczania nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych, rozliczania pracy w sobotę w samorządzie oraz jednostkach kultury.

Na szkoleniu poruszone zostaną także kwestie tworzenia listy obecności oraz ewidencji czasu pracy, konieczności ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.

Sprawdź również nasze szkolenia dla księgowości.

Program szkolenia

1. Rozliczanie czasu pracy pracownika:

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej
 • dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w dobie pracowniczej, tygodniu i roku kalendarzowym
 • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w delegacji w dniu wolnym pracownika wynikającym z jego indywidualnego grafiku
 • Podróż służbowa w sobotę czy stanowi nadgodziny
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • rozliczanie pracy w sobotę w samorządzie i jednostkach kultury
 • czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

2. Zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy:

 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
 • jak powinna wyglądać lista obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
 • czy lista obecności może zastąpić ewidencję czasu pracy
 • jak długo należy przechowywać listy obecności
 • jak zaznaczać na liście obecności pracę zdalną
 • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • jak ewidencjonować godziny pracy zdalnej
 • jak ewidencjonować podróż służbową w ewidencji czasu pracy
 • ile należy wskazać godzin pracy w przypadku korzystania pracownicy z uprawnień rodzicielskich (karmienie dziecka piersią) 8 czy 7 godzin
 • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
 • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
 • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
 • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
 • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne
 • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody