Rozliczanie i ewidencja czasu pracy - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 20.12.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia „Rozliczanie i ewidencja czasu pracy” jest przedstawienie wszystkich kluczowych zagadnień dotyczących czasu pracy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń i ewidencji czasu pracy.

Szkolenie online z rozliczania i ewidencji czasu pracy - szkolenie online

Szkolenie ma za zadanie ugruntować i zaktualizować widzę dotyczącą m.in. ustalania prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych, sposobów zlecenia pracy nadliczbowej, rozliczania nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych, rozliczania pracy w sobotę w samorządzie oraz jednostkach kultury.

Na szkoleniu poruszone zostaną także kwestie tworzenia listy obecności oraz ewidencji czasu pracy, konieczności ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.

Sprawdź również nasze szkolenia dla księgowości.

Program szkolenia

1. Rozliczanie czasu pracy pracownika:

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej
 • dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w dobie pracowniczej, tygodniu i roku kalendarzowym
 • interpretacja MRPiPS dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy w delegacji w dniu wolnym pracownika wynikającym z jego indywidualnego grafiku
 • Podróż służbowa w sobotę czy stanowi nadgodziny
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • rozliczanie pracy w sobotę w samorządzie i jednostkach kultury
 • czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

2. Zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy:

 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
 • jak powinna wyglądać lista obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
 • czy lista obecności może zastąpić ewidencję czasu pracy
 • jak długo należy przechowywać listy obecności
 • jak zaznaczać na liście obecności pracę zdalną
 • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • jak ewidencjonować godziny pracy zdalnej
 • jak ewidencjonować podróż służbową w ewidencji czasu pracy
 • ile należy wskazać godzin pracy w przypadku korzystania pracownicy z uprawnień rodzicielskich (karmienie dziecka piersią) 8 czy 7 godzin
 • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
 • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
 • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
 • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
 • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne
 • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody