Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych – szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 28.06.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Na szkoleniu online dotyczącym środków trwałych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych, wykładowca omówi zagadnienia związane z podobieństwami i różnicami środków trwałych w ujęciu bilansowym, podatkowym oraz ustawy o finansach publicznych.

Zostanie przedstawione tworzenie obiektów inwentarzowych, numerów inwentarzowych i nieoznakowanych środków trwałych oraz ustalanie i aktualizacja wartości środka trwałego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z wzorami dokumentów księgowych dotyczących środków trwałych.

Szkolenie online dotyczące środków trwałych to doskonałe utrwalenie wiedzy dotychczasowej z zakresu amortyzacji środków trwałych i likwidacji środków trwałych z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie.

 

Program szkolenia

1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.

2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”.

3. Obiekt inwentarzowy (tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe).

4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT – wzory dokumentów).

5. Ustalenie wartości środka trwałego (wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych).

6. Aktualizacja wartości środków trwałych (przebudowa, modernizacja, rozbudowa).

7. Amortyzacja środków trwałych (metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd).

8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).

9. Likwidacja środków trwałych.

10. Zaniechane inwestycje.

11. Ewidencja księgowa środków trwałych (konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”).

12. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych (§ 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421  – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów).

13. Grunty (problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty).

14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych (metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych).

15. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowych w tym w informacji dodatkowej.

16. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

17. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.

18. Zagadnienia dodatkowe:

 • czy korekta VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika wpływa na wartość początkową środków trwałych
 • klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych
 • księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody