Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Na szkoleniu online dotyczącym środków trwałych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych, wykładowca omówi zagadnienia związane z podobieństwami i różnicami środków trwałych w ujęciu bilansowym, podatkowym oraz ustawy o finansach publicznych.

  Zostanie przedstawione tworzenie obiektów inwentarzowych, numerów inwentarzowych i nieoznakowanych środków trwałych oraz ustalanie i aktualizacja wartości środka trwałego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z wzorami dokumentów księgowych dotyczących środków trwałych.

  Szkolenie online dotyczące środków trwałych to doskonałe utrwalenie wiedzy dotychczasowej z zakresu amortyzacji środków trwałych i likwidacji środków trwałych z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie.

   

  Program szkolenia

  1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.

  2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”.

  3. Obiekt inwentarzowy (tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe).

  4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT – wzory dokumentów).

  5. Ustalenie wartości środka trwałego (wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych).

  6. Aktualizacja wartości środków trwałych (przebudowa, modernizacja, rozbudowa).

  7. Amortyzacja środków trwałych (metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd).

  8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).

  9. Likwidacja środków trwałych.

  10. Zaniechane inwestycje.

  11. Ewidencja księgowa środków trwałych (konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”).

  12. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych (§ 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421  – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów).

  13. Grunty (problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty).

  14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych (metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych).

  15. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowych w tym w informacji dodatkowej.

  16. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

  17. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.

  18. Zagadnienia dodatkowe:

  • czy korekta VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika wpływa na wartość początkową środków trwałych
  • klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych
  • księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce