Krajowy System e-Faktur oraz VAT w działalności Instytucji Kultury w 2023 i 2024r. - zasady, problemy i zmiany - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 09.01.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os.

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady działania Krajowego Systemu e-Faktur w jednostkach Kultury oraz zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów w Instytucjach Kultury.

Obszerny materiał, dotyczący  przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

Program szkolenia

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:

 • Definicja ustawowa działalności kulturalnej.
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK).
 • Kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
 • Dodatkowa działalność gospodarcza w IK.
 • Co oznacza w IK- wykonanie  działalności w sposób zorganizowany i ciągły

2. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy.

3. Dokumentacja  w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować.

4.Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu – dobrowolne i obligatoryjne:

 • Faktury ustrukturyzowane (u-faktury)- pojęcie, dokumentacja, zasady,
 • Działanie systemu KSeF- e-faktury jako kolejny etap cyfryzacji podatków,
 • Dane na u-fakturze (w tym: data wystawienia i otrzymania e-faktury w KSeF) – obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne,
 • Duplikaty oraz noty korygujące w KSeF,
 • Korekty e-faktur  w KSeF- aspekty praktyczne, treść i postać korekty, korekty zbiorcze,
 • Wcześniejsze wystawianie faktur,
 • Krótszy termin zwrotu,
 • Struktura logiczna KSeF,
 • Stosowanie faktur ustrukturyzowanych w praktyce,
 • Zasady ewidencjonowania pozostałych transakcji,
 • Tryb offline. Awaria lub niedostępność KSeF – zasady postępowania,
 • Sankcje dla podatników nieprzestrzegających obowiązku wystawiania u-faktur.

5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:

 • Podstawa opodatkowania – definicja.
 • Prawo do odliczenia VAT w  instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych.
 • Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury.
 • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
 • Zmiany – SLIM VAT-3- od 1.07.2023r.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody