Jak wygląda proces rekrutacji pracownika na nowe stanowisko?

Jak wygląda proces rekrutacji pracownika na nowe stanowisko?

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z przeprowadzeniem rekrutacji na dane stanowisko. Pracodawca musi więc w pierwszej kolejności wystawić ogłoszenie o chęci zatrudnienia nowej osoby do zespołu. Oferta musi zawierać dokładny opis stanowiska oraz opis osoby, która miałaby zająć nowe miejsce. Oczywiście proces rekrutacji to procedura złożona z wielu etapów, które mają na celu wyłonić najlepsze osoby spośród wszystkich kandydatów. Aby rekrutacja została dobrze przeprowadzona, musi być odpowiednio przygotowana. Jak więc wygląda idealny proces rekrutacji pracownika na nowe stanowisko?

Spis treści:

  1. Czym jest proces rekrutacji pracownika oraz jak dobrze się do niego przygotować?
  2. Kto może przeprowadzić proces rekrutacji pracownika na nowe stanowisko?
  3. Jakie są rodzaje procesów rekrutacji?
  4. Jak krok po kroku wygląda proces rekrutacji?

Czym jest proces rekrutacji pracownika oraz jak dobrze się do niego przygotować?

Najprościej mówiąc – proces rekrutacji ma na celu zgromadzenie odpowiedniej liczby kandydatów na dane stanowisko pracy, selekcji otrzymanych kandydatur, a w ostatniej kolejności wybranie najlepszego kandydata spośród wszystkich osób, które postanowiły aplikować na dane stanowisko. Zazwyczaj proces rekrutacji jest złożony z wielu etapów, które mają na celu sprawdzenie poszczególnych kwalifikacji osób kandydujących. Wszystkie etapy rekrutacji są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim mamy pewność, że kandydat, który zostanie zatrudniony w naszej firmie, będzie osobą kompetentną i poradzi sobie z powierzonymi zadaniami.

Kto może przeprowadzić proces rekrutacji pracownika na nowe stanowisko?

Proces rekrutacji na nowe stanowisko może przeprowadzić właściciel firmy, prezes firmy, pracownicy działu HR lub Kadr. Proces rekrutacji mogą również dokonać kierownicy poszczególnych działów, do których rekrutowani są pracownicy.

Jakie są rodzaje procesów rekrutacji?

Proces rekrutacji pracownika możemy podzielić pod względem zasięgu poszukiwań:

  1. Rekrutacja wewnętrzna – polega na wyszukiwaniu kandydatów już pracujących w danej firmie;
  2. Rekrutacja zewnętrzna – polega na wyszukiwaniu kandydatów spoza organizacji np. poprzez publikację ofert pracy lub polecenia kandydata.
  3. Rekrutacja mieszana – polega na wyszukiwaniu kandydatów w kręgu już zatrudnionych pracowników oraz spoza firmy;

Pod względem przebiegu:

  1. Rekrutacja standardowa – selekcja, rozmowy, wybór kandydata;
  2. Rekrutacja wieloetapowa – dwie lub więcej rozmów, dodatkowe zadania weryfikacyjne;

Jak krok po kroku wygląda proces rekrutacji?

I. Ustalenie zapotrzebowania firmy w nowych pracowników i przygotowanie oferty rekrutacyjnej.

Jeśli wiemy, że potrzebujemy nowej osoby do pracy w naszej firmie, w pierwszej kolejności powinniśmy przygotować ofertę, w której określimy rodzaj stanowiska, zadania którymi miałaby zajmować się nowo przyjęta osoba, oraz określić kwalifikacje jakie powinien posiadać kandydat aplikujący na naszej stanowisko. Po przygotowaniu takiej oferty publikujemy ją na różnego rodzaju portalach ogłoszeniowych.

II. Selekcja nadesłanych CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów aplikacyjnych.

Kolejnym krokiem jest selekcja wszystkich nadesłanych CV. Na tym etapie osoba lub osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji mają za zadanie wyłonić kilku kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Osoby, które w drodze selekcji zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu powinny zostać tym poinformowane i zaproszone telefoniczne lub mailowo na rozmowę kwalifikacyjną.

III. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to najważniejszy etap całego procesu rekrutacji. W niektórych firmach przeprowadza się kilka rozmów rekrutacyjnych: najpierw jest to rozmowa telefoniczna, a następnie rozmowa „na żywo”. Zazwyczaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat odpowiada na pytania pracodawcy i opowiada szerzej o swoich kwalifikacjach, doświadczeniu oraz motywacji. Ten rodzaj rekrutacji może również obejmować testy kompetencji i inne dodatkowe zadania. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybranie najlepiej dopasowanego do firmy pracownika.

IV. Druga rozmowa kwalifikacyjna

Oczywiście nie w każdej firmie będzie miała miejsce druga rozmowa kwalifikacyjna, ale w niektórych zakładach ten etap jest elementem stałym, który ma na calu kolejną weryfikacje kandydatów.

V. Podjęcie decyzji o wyborze rekrutującego kandydata

Po przeprowadzonej rekrutacji nadchodzi czas na wyłonienie jednego kandydata, którego chcemy zatrudnić w naszej firmie. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje najczęściej bezpośredni przełożony lub dział HR.

VI. Przekazanie informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu kandydatury wszystkim rekrutowanym osobom.

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych następuje etap wyboru jednego kandydata, na którym nam najbardziej zależy i którego chcemy zatrudnić. Musimy więc skontaktować się z osobą, która wybraliśmy do współpracy oraz podziękować za aplikację pozostałym kandydatom.

VII. Negocjacja warunków i przygotowanie umowy.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji pracownika jest przygotowanie umowy, którą zawrzemy z nowym pracownikiem. Pracodawca jest zobowiązany w końcowym etapie rekrutacji przedstawić pracownikowi ofertę, być otwartym na negocjacje pensji, benefitów czy innych warunków, a następnie przygotować odpowiednią umowę o pracę. Szkolenia dla kadr mogą się okazać bardzo pomocne w przeszkoleniu osób do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych!

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.