Praktyczne naliczanie godzin nadliczbowych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku z rozbieżnościami dotyczącymi naliczania godzin nadliczbowych, przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne szkolenie online, podczas którego zapoznamy Państwa m.in. z definicją tygodnia a zasadą przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy, sytuacją w której oddajemy czas wolny pracownikowi a sytuacją kiedy wypłacamy dodatek tytułem pięciodniowego tygodnia pracy. Omówione zostanie także w jaki sposób należy udzielać czasu wolnego za pracę w niedzielę lub święto.

  Praktyczne naliczanie godzin nadliczbowych - szkolenie online

  Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się z korzyściami ruchomego i elastycznego rozkładu czasu pracy oraz z najważniejszymi zasadami wprowadzenia ruchomego i elastycznego czasu pracy.

  Pani Kalina Kaczmarek skupi również Państwa uwagę na rozliczaniu nadgodzin pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz konsekwencjach nieprawidłowego rozliczenia czasu pracy dla pracodawcy w świetle obowiązujących przepisów.

  Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych.

  Program szkolenia

  1. Definicja tygodnia a zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
  2. Jak prawidłowo rozliczyć tydzień pracy pracownika
  3. W jakim czasie należy udzielić dnia wolnego tytułem pracy 5 dniowego tygodnia pracy
  4. Pięciodniowy tydzień pracy a rekompensata nadgodzin
  5. Czy można pracownikowi zaplanować w tygodniu 6 dni pracy
  6. Kiedy oddajemy czas wolny a kiedy wypłacamy dodatek tytułem pięciodniowego tygodnia pracy
  7. Definicja niedzieli, święta – różnice i podobieństwa
  8. Jak udzielać czasu wolnego za pracę w niedzielę, święto
  9. Za pracę w niedzielę , święto dodatek i w jakiej wysokości czy udzielamy tylko czasu wolnego
  10. Limity nadgodzin dobowych, tygodniowych i rocznych – od czego to zależy
  11. Zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy
  12. Ruchomy i elastyczny rozkład czasu pracy – jakie korzyści dla pracodawcy
  13. Najważniejsze zasady wprowadzenia ruchomego, elastycznego czasu pracy
  14. Ruchomy, elastyczny czas pracy a odpoczynki dobowe i tygodniowe
  15. Praca zdalna a rozliczanie czasu pracy
  16. Czy podczas pracy zdalnej występują nadgodziny – jak je rozliczyć
  17. Praca zdalna – a dokumentacja ewidencjonowania czasu pracy pracownika
  18. Nadgodziny kadry kierowniczej prawda a mity
  19. Co to jest nielimitowany czas pracy
  20. Czy można planować pracę w godzinach nadliczbowych
  21. Kiedy pracodawca może zlecić pracę w godzinach nadliczbowych
  22. Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych
  23. Kiedy występują nadgodziny w systemie podstawowego czasu pracy a kiedy przy równoważnym systemie czasu pracy
  24. Prawidłowe klasyfikowanie nadgodzin dobowych a średniotygodniowych
  25. Rekompensata nadgodzin dobowych a średniotygodniowych w jakiej wysokości dodatki
  26. Rekompensata nadgodzina na wniosek pracownika a na wniosek pracodawcy – jakie skutki dla pracodawcy
  27. Rozliczanie nadgodzin dla [pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – kiedy występują, jaki zasady obowiązują
  28. Wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  29. Naliczanie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach – trudne przypadki
  30. Konsekwencje nieprawidłowego rozliczenia czasu pracy dla pracodawcy w świetle obowiązujących przepisów.
  31. Panel dyskusyjny pytania i odpowiedzi.