Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią?

Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią?
 1. Przerwa na karmienie piersią – kiedy i komu przysługuje?
 2. Przerwa na karmienie piersią a Kodeks Pracy w 2023 roku
 3. Przerwa na karmienie piersią a skrócenie czasu pracy
 4. Przerwa na karmienie piersią – wniosek
 5. Przerwa na karmienie piersią – dylemat pracodawcy
 6. Czy pracodawca może odmówić udzielenia pracownicy przerw na karminie piersią zgodnie z jej wnioskiem?
 7. Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?
 8. Przerwa na karmienie piersią a wynagrodzenie
 9. Przerwa na karmienie piersią – czy doczekamy się zmian?

Przerwa na karmienie piersią – kiedy i komu przysługuje?

Państwo stara się pomagać kobietom w łączeniu pracy z życiem prywatnym i macierzyństwem. Przepisy prawa pracy zostały skonstruowane w taki sposób, że matki nie muszą rezygnować z zatrudnienia i mogą wykonywać pracę, jednocześnie dbając o swoje życie rodzinne. Każdej kobiecie, która wraca po urlopie macierzyńskim do firmy, przysługuje przywilej pozwalający jej na dodatkowe przerwy na karmienie piersią. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy, które wyjaśniają, w jaki sposób należy je stosować i kiedy one przysługują.

Czy pracodawca może się nie zgodzić na udzielenie przerwy na karmienie? Komu przysługuje przerwa na karmienie i w jakim wymiarze? Do kiedy można korzystać z tego przywileju? Czy doczekamy się zmian regulujących okres korzystania z przysługującego prawa? Oto 8 najważniejszych faktów dotyczących przerwy na karmienie piersią w pracy.

Przerwa na karmienie piersią a Kodeks Pracy w 2023 roku

Przepisy dotyczące karmienia piersią w pracy reguluje art. 187 Kodeksu Pracy, który mówi nam o tym, że:

 • § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie;
 • § 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie;

Co więcej, przepisy Kodeksu Pracy nie uzależniają prawa do korzystania z przerwy na karmienie od wieku dziecka i nie wymagają przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego.

szkolenie-online-zmiany-w-kodeksie-pracy-w-2023-roku

Przerwa na karmienie piersią a skrócenie czasu pracy

Każda kobieta karmiąca piersią ma prawo połączyć dwie 30-minutowe lub 45-minutowe przerwy na karmienie piersią w jedną. W takim przypadku przysługiwać jej będzie godzinna lub 1,5-godzinna przerwa na karmienie w ciągu jednego dnia pracy. Przerwy można wykorzystać przed w trakcie lub po zakończeniu pracy. Aby jednak kobieta mogła skorzystać z dodatkowych przerw w racy, musi pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku do swojego pracodawcy.

Uwaga! Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Przerwa na karmienie piersią – wniosek

Jeśli pracownica karmiąca dziecko piersią chce skorzystać z przerwy na karmienie w swojej pracy, powinna złożyć pisemny wniosek do swojego pracodawcy o udzielenie jej takiej możliwości. W tym dokumencie muszą znajdować się dane dziecka, czyli:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • data rozpoczęcia korzystania z przerwy na karmienie w pracy i informacja, w jaki sposób pracownica chce z niej skorzystać (czy np. chce je łączyć, czy nie – patrz na nagłówek wyżej).

Pracodawca na wniosek pracownicy zatrudnionej w firmie jest zobowiązany udzielić jej tego typu przerwy.

Uwaga! W Kodeksie Pracy nie znajdziemy konkretnej informacji, która z góry określiłaby nam okres korzystania z przerwy na karmienie piersią. Wszystko zależy od oceny pediatry, który stwierdza, że dziecko jest karmione piersią i wydaje do tego odpowiednie zaświadczenie.

Przerwa na karmienie piersią – dylemat pracodawcy

Powyżej wspomnieliśmy o odpowiednim zaświadczeniu potwierdzającym karmienie piersią pracownicy, która złożyła wniosek o przyznanie przerwy na karmienie piersią. Jednakże pracodawca nie ma prawa żądać od swojej pracownicy zaświadczenia, które potwierdziłoby ten fakt. Trudno jest bowiem określić procedury badania stwierdzającego karmienie dziecka. Pomijając fizjologię, jest to dla niektórych kobiet czynność bardzo intymna.

Z drugiej strony pracodawca jest zobowiązany udzielić takiej przerwy swojej pracownicy, mimo braku możliwości weryfikacji czy pracownica faktycznie karmi swoje dziecko naturalnie, czy też nie.

szkolenie-online-kadry-z-pasją-w-2023-roku

Czy pracodawca może odmówić udzielenia pracownicy przerw na karmienie piersią zgodnie z jej wnioskiem?

Nie, pracodawca jest zobowiązany udzielić przerwy na karmienie piersią. W przypadku ewentualnej odmowy udzielenia tych przerw zgodnie z wnioskiem pracownicy, pracodawca naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracowników. W takiej sytuacji pracownica może złożyć wniosek lub skargę na pracodawcę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?

Kodeks Pracy nie wprowadza maksymalnego wieku dziecka, do jakiego pracownica może korzystać z przerw na karmienie piersią. Jednakże pojawiły się propozycje wprowadzenie takiego ograniczenia do Kodeksu Pracy. Jednak w aktualnym stanie prawnym dopóki pracownica karmi dziecko piersią, to przysługuje jej uprawnienie do przerw.

Przerwa na karmienie piersią a wynagrodzenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, za czas trwania przerwy na karmienie piersią pracownicy przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop.

Przerwa na karmienie piersią – czy doczekamy się zmian?

Praktycy prawa zabiegają o wprowadzenie, chociażby ograniczenia wiekowego dziecka, które byłoby sztywną granicą możliwości wykorzystania przerwy na karmienie piersią przez pracownice. Dzięki takim zmianom pracodawcy nie mieliby wątpliwości czy pracownica nie nadużywa przysługującego jej prawa i nie wykorzystuje przerw na karmienie piersią na dziecko, którego karmienie w danym wieku jest już wątpliwe.

Przeczytaj również: zmiany w urlopie macierzyńskim rodziców adopcyjnych 2023.

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.