Czy w 2024 r. nastąpi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys?

Czy w 2024 r. nastąpi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys?

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy, w którym posłowie proponują, aby kwota wolna od podatku została zwiększona do 60 tysięcy złotych. Projekt, w lutym, został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Sprawdź kogo, będą dotyczyć zmiany oraz jakie są założenia tego projektu. 

Spis treści:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2024 - założenia projektu

Głównym założeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich w wysokości, która równa będzie dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy podkreślić jednak, że kwota ta nie może być niższa niż 60 000 zł. 

Proponowane zmiany mają na celu zmniejszenie wysokości klina podatkowego, a także zwiększenie wynagrodzenia netto dla większości obywateli. Kolejnym założeniem projektu jest wyrównanie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich, a dzięki temu  ustalenie sprawiedliwych obciążeń podatkowych. Co więcej, posłowie chcą, aby oprzeć system podatkowy na zasadach zdolności płatniczej, czyli elementarnej zasadzie prawa podatkowego. 

Omawiany projekt do Sejmu trafił w listopadzie 2023 roku, jednak do pierwszego czytania został skierowany dopiero 7 lutego bieżącego roku. Zakłada on podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych. Proponowane w ustawie zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. 

Kogo będzie dotyczyć ustawa w 2024 roku?

Ustawa, która zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych dotyczyć, będzie wszystkich podatników rozliczających swoje przychody za pomocą formularzy PIT-36 oraz PIT-37. Oznacza to, że ustawa dotyczy wszystkich osób opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej na zasadach ogólnych. 

Należy tutaj podkreślić, że proponowana kwota wolna od podatku nie ma zastosowania w przypadku:

 • przychodów opodatkowanych w sposób liniowy (PIT-36L),
 • przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
 • przychodów opodatkowanych z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
 • przychodów opodatkowanych z tytułu zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nowelizacja przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku to bardzo korzystna kwestia dla większości podatników. Jeżeli przepisy wejdą w życie, to podatnicy będą zobowiązani do zapłacenia podatku dopiero w sytuacji, w której ich roczne dochody przekroczą kwotę 60 tysięcy złotych. Warto tutaj podkreślić, że omawiane zmiany nie wymagają podjęcia żadnych działań od osób zatrudnionych w oparciu umowy o pracę, umowy zlecenia czy emerytów i rencistów. Proponowane w ustawie zmiany kwoty wolnej od podatku  mają jednak duży wpływ na życie przedsiębiorców, którzy do 20 lutego 2024 roku zobowiązani byli zadeklarować formę opodatkowania.

Zmiany w wynagrodzeniach w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Należy zauważyć, że obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że do tej kwoty nie pobiera się podatku dochodowego. Założenia ustawy o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w 2024 roku mają na celu zwiększenie tej kwoty do 60 tysięcy złotych. Zmiana ta będzie miała realny wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników. 

Zakładając, że omawiana ustawa zostanie przyjęta i kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 60 tysięcy złotych, a stawka podatku wynosić będzie 12%, podatnik zaoszczędzi 7200 zł rocznie. Podkreślić należy, że pracownik, który zarabiać będzie do ok. 6080 zł brutto, nie zapłaci podatku. Podatku nie zapłacą również emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza kwoty 5 tysięcy złotych miesięcznie.

Więcej na temat listy płac dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij i poznaj jego program:

kwoty wolnej od podatku

Kto zapłaci niższy podatek po wprowadzeniu zmian w kwocie wolnej od podatku w 2024 roku?

Po wprowadzeniu omawianych zmian niższy podatek zapłacą podatnicy, którzy rozliczają się  według skali podatkowej na zasadach ogólnych (PIT-36 i PIT-37). Jeszcze raz należy podkreślić, że podniesienie kwoty wolnej od podatku nie będzie dotyczyć przychodów opodatkowanych liniowo, z kapitałów pieniężnych, ryczałtem ewidencjonowanym czy ze zbycia nieruchomości. Osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym oraz ryczałtem muszą przeanalizować swoją sytuację i wybrać najbardziej korzystną formę opodatkowania

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych. Jak wygląda skala podatkowa teraz?

Kwota dochodu a podatek przy kwocie wolnej 30 000 zł:

 • Do 30 000 zł - 0 zł – Pełne zwolnienie z PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych)
 • Od 30 000 zł do 120 000 zł - 12% od nadwyżki ponad 30 000 zł do przekroczenia drugiego progu podatkowego
 • Powyżej 120 000 zł - 10 800 zł +32% z nadwyżki ponad 120 000 zł

Jak będzie wyglądało to po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych?

Kwota dochodu a podatek przy kwocie wolnej 60 000 zł:

 • Do 60 000 zł - 0 zł – Pełne zwolnienie z PIT
 • Od 60 000 zł do 120 000 zł - 12% od nadwyżki ponad 60 000 zł do przekroczenia drugiego progu podatkowego
 • powyżej 120 000 zł - 7200 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat potrąceń z wynagrodzeń? Kliknij i poznaj program poniższego szkolenia:

kwoty wolnej od podatku

Emeryci a zmiany w kwocie wolnej od podatku w 2024 roku

Emeryci i renciści również skorzystają na zmianie przepisów i podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Obecnie emeryci i renciści, którzy otrzymują rentę lub emeryturę w wysokości nie przekraczającej 2500 zł miesięcznie nie, płacą podatku. Należy jednak pamiętać, że od tej kwoty odliczana jest składka zdrowotna w wysokości 9%. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę w kwocie wyższej niż 2500 zł zobligowane, są do płacenia podatku, który wynosi 12% od kwoty, powyżej 2500 zł. 

Nowelizacja przepisów i zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł sprawiłaby, że emeryci i renciści otrzymujący każdego miesiąca emeryturę lub rentę w kwocie do 5000 zł brutto nie musieliby płacić podatku. 

Podsumowanie

Kto skorzysta z nowelizacji przepisów?

Jeżeli ustawa o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł wejdzie w życie, to z nowelizacji przepisów skorzystają wszyscy podatnicy, którzy rozliczają przychód w według skali podatkowej na zasadach ogólnych – PIT-36 i PIT-37. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 60 000 złotych byłoby korzystne dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, emerytów i rencistów oraz przedsiębiorców, którzy rozliczają się w omówiony wyżej sposób. 

Zwiększenie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych odczuwalne będzie dla podatników każdego miesiąca, gdyż ich miesięczne wynagrodzenie może wzrosnąć o 300 zł.

Kto nie skorzysta z nowelizacji przepisów?

Z nowelizacji przepisów nie skorzystają osoby, które rozliczają przychód m.in. na deklaracjach takich jak:

 • PIT-36L – podatek liniowy,
 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A – karta podatkowa.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to określona przepisami kwota dochodu, do której wysokości podatnik nie musi płacić podatku PIT. Obecnie kwota wolna od podatku, obowiązująca od 2022 roku wynosi 30 tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że osoby, które nie przekroczą obowiązującego limitu nie, muszą płacić podatku. 

Kiedy wejdą w życie omawiane przepisy?

Ustawa o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł skierowana została do Sejmu w listopadzie 2023 roku. Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 7 lutego 2024 roku. W założeniu nowelizacja przepisów ma obowiązywać z datą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku. Coraz częściej jednak usłyszeć można głosy, że nowe przepisy wejdą w życie do 2026 roku. 

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku to obietnica wyborcza złożona przez obecnych przedstawicieli Rządu. Ministerstwo finansów szacuje, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych kosztować będzie 48 mld złotych. Koalicja rządząca, aby spełnić swoje obietnice wyborcze, musi przedstawić konkretne rozwiązania.

To też może Cię zainteresować. Kliknij i poznaj program szkolenia:

 

Katarzyna Lewandowska
Katarzyna Lewandowska

Trener

Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka prowadząca szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.