Lista płac w 2024 roku – aspekty podatkowe naliczania wynagrodzeń – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Lista płac w 2024r. a apsekty podatkowe

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień podatkowych. Podczas szkolenia omówimy takie kwestie jak to: co ma wpływ na wyliczanie wynagrodzeń w 2024r., jaki wpływ na rozliczanie dochodów ma skala podatkowa w 2024r. Na szkoleniu omówione zostaną praktyczne rozwiązania, które pomogą w zdobyciu i usystematyzowaniu wiedzy w zakresie aspektów podatkowego naliczania wynagrodzeń.

  Adresaci szkolenia lista płac w 2024r.

  Szkolenie polecamy pracownikom działów kadrowo-płacowych i działów finansowo-księgowych oraz wszystkim osobom, które chcą pogłębić wiedzę dotyczącą wyliczania wynagrodzeń.

  Program szkolenia

  1. Zasady ogólne naliczania wynagrodzeń:

  • elementy składowe wynagrodzeń
  • elementy zmienne wynagrodzenia
  • zasady naliczana składek ZUS
  • zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy
  • pracownicze plany kapitałowe na liście płac

  2. Nowy formularz PIT-2 i jego wpływ na listę płac

  • kwota zmniejszająca podatek w różnych wysokościach
  • wspólne rozliczenie małżonków lub samotnych rodziców
  • podwyższone koszty uzyskania przychodów
  • zwolnienia podatkowe
  • niskie wynagrodzenia – niepobieranie zaliczek

  3. Świadczenia dodatkowe i benefity na rzecz pracowników:

  • jak rozliczać świadczenia niepieniężne i świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników np. karty multisport, pakiety medyczne, owocowe czwartki, system kafeteryjny, karty lunchowe itp.
  • kiedy powstaje przychód i w jakiej wysokości
  • przesłanki z wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  • premie, dodatki, nagrody – w jaki sposób naliczać
  • samochody służbowe u pracowników, zleceniobiorców i prezesów/ menadżerów

  4. Świadczenia socjalne na rzecz pracowników:

  • Które świadczenia korzystają ze zwolnienia podatkowego i w jakiej wysokości?
  • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • Różnego rodzaju zapomogi,
  • Dopłaty do wypoczynku,
  • Pożyczki nieoprocentowane, niskooprocentowane, umorzone.
  • Jak wykazać świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w PIT-11?

  5. Podróże służbowe:

  • zasady naliczania diet i zwrotu kosztów dojazdu;
  • zapewnienie posiłków a wysokość diety

  6. Korzystanie ze zwolnień podatkowych a naliczanie wynagrodzeń

  • ulga dla młodych,
  • ulga dla seniorów,
  • ulga dla rodzin wielodzietnych,
  • ulga na powrót
  • skutki przekroczenia progu 85 528 zł

  7. Zatrudnianie cudzoziemców

  • umowa o pracę i umowa zlecenia dla cudzoziemców
  • zasady ustalania rezydencji podatkowej (liczba dni faktycznego pobytu, centrum interesów życiowych)
  • kto ustala rezydencję podatkową – płatnik czy podatnik?
  • na jakich informacjach może opierać się płatnik?
  • oświadczenia składane przez podatników
  • zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku
  • zasady poboru zaliczek przy umowie o pracy i umowie zlecenia
  • zryczałtowany podatek dla nierezydentów
  • czy cudzoziemcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych?
  • mowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • możliwość nieopodatkowania umów zlecenia w Polsce
  • certyfikat rezydencji

  8. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń:

  • zasady wyliczania wynagrodzenia chorobowego
  • zasady wyliczania zasiłku chorobowego
  • zasady wyliczania zasiłku opiekuńczego
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • naliczanie wynagrodzenia z tytułu jubileuszu pracownika
  • naliczanie odprawy emerytalnej

  9. Wynagrodzenie płatnika:

  • Ile wynosi wynagrodzenie płatnika?
  • W jaki sposób płatnik otrzymuje wynagrodzenie?
  • Czy można odzyskać wynagrodzenie za lata poprzednie?