Korygowanie błędów na liście płac w 2024 roku - składki ZUS – podatek dochodowy – świadczenia chorobowe - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 18.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

449 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Korygowanie listy płac szkolenie online 2024 – składki ZUS – podatek dochodowy – świadczenia chorobowe

Celem szkolenia: "Korygowanie listy płac w 2024 roku" jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US. Dzięki naszym szkoleniom dowiesz się, co zmieniło się względem roku 2023. 

Jak wyglądają nasze szkolenie online w 2024 roku?

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt, co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi. Dzięki temu nauczysz się jak korygować błędy powstałe podczas naliczania list płac oraz nauczysz się je eliminować podczas naliczania wynagrodzeń. 

Szkolenie: Korygowanie listy płac 2024 dla specjalistów kadr i płac

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Jak zapisać się na szkolenie? – wypełnij formularz

Nasz program szkoleniowy pomoże Ci wyszukać błędy w składnikach wynagrodzenia i skutecznie je wyeliminować. Chcesz posiąść takie umiejętności od naszych wykładowców? Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie. 

Program szkolenia

1. Rozliczanie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę

 • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę bez zgody i za zgodą pracownika
 • odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia ze świadczeń chorobowych
 • zwrot wypłaconych świadczeń po wyroku sądu
 • zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia
 • rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę
 • korekta dokumentacji płacowej

2. Korygowanie listy płac po kontroli ZUS i Urzędu Skarbowego

 • zapłata za pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę zaległych składek ZUS – skutki w podatku dochodowym
 • pobranie zaliczki od świadczeń pracowniczych zwolnionych z opodatkowania
 • zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia – czy należy korygować PIT-4R, PIT-11
 • błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie

3. Zwrot nadpłaconych składek E-R i składki zdrowotnej

 • skutki braku obniżenia składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy
 • skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
 • zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
 • korekta dokumentów ZUS
 • rozliczenie zwrotu dla pracownika i byłego pracownika
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 • przekroczenie rocznej podstawy osób przebywających na urlopach macierzyńskich
  i wychowawczych
 • niedopłata składek E-R i nadpłata składki zdrowotnej

4. Korygowanie listy płac i rozliczonych umów o dzieło  oraz zlecenia

 • utrata statusu ucznia i studenta do 26 roku życia
 • student do 26 roku życia – korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów
 • zawarcie kilku umów zlecenia
 • uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
 • uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
 • zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
 • prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

5. Korygowanie listy płac i świadczeń chorobowych

 • uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
 • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
 • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
 • skutki umorzenia zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń chorobowych

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody