Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zasady ogólne dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

  2. Egzekucja cywilna i administracyjna- zasady dokonywania potrąceń w świetle nowelizacji przepisów, która wchodzi w życie 25 marca 2024 r.

  3. Potrącenia obligatoryjne:

  • należności na świadczenia alimentacyjne
  • należności na świadczenia inne niż świadczenia alimentacyjne
  • zaliczki pieniężne
  • kary pieniężne z art. 108 KP

  4. Potrącenia dobrowolne na podstawie pisemnej zgody pracownika.

  5. Kolejność dokonywania potrąceń.

  6. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

  7. Tytuły wykonawcze- omówienie podstaw.

  8. Hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

  9. Maksymalna wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika w związku z różnymi podstawami egzekucji.

  10. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

  11. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych.

  12. Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę – obowiązki pracodawcy.

  13. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.