Pozafinansowe motywowanie pracowników

Pozafinansowe motywowanie pracowników

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób możemy motywować naszych pracowników do pracy, ale w pozafinansowy sposób? Czy są sposoby, aby pracownicy otrzymywali dobrą motywację bez dodatkowych środków pieniężnych i byli równie zadowoleni?

  1. Jakie benefity mogę zapewnić moim pracownikom?
  2. Zmotywowany pracownik to dobry pracownik
  3. Przyjazna atmosfera i poczucie wspólnoty
  4. Indywidualne motywowanie pracowników
  5. Jak motywować pracowników małych firm, a jak pracowników korporacji?
  6. Podsumowanie

Choć nadal wielu pracowników uważa, że wyższe wynagrodzenie, premia oraz dodatki finansowe są jednym z najbardziej motywujących sposobów do pracy, to coraz większe znaczenie zyskują także pozafinansowe metody. Metody te mają sprawić, ze pracownicy nie tylko czują się jeszcze bardziej docenieni i zadbani, ale też silniej identyfikują się ze swoim miejscem pracy.

Jakie benefity mogę zapewnić moim pracownikom?

Od kilku dobrych lat możemy zauważyć utrzymujący się trend oraz rosnące zainteresowanie pozafinansowymi benefitami dla pracowników. W obecnych czasach standardem jest, że pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy służbowe telefony czy komputery. Zdarza się, że wykonywana przez nas praca wymaga częstego przemieszczania się – w takiej sytuacji wielu pracodawców decyduje się na zakup samochodów służących do użytku służbowego przez pracowników. Wymienione benefity nie są czymś nowym, jednakże od jakiegoś czasu możemy zauważyć, że pracodawcy zachęcają nas podjęciem pracy ze względu na szeroką ofertę dodatkowych udogodnień. W ofertach pracy często możemy zauważyć, że pracodawcy oferują dostęp do kart sportowych uprawniających do korzystania z siłowni, basenów i klubów fitness, a także ubezpieczenia zdrowotne czy prywatną opiekę medyczną.

Wiele osób poszukujących nowej pracy bardzo często zwraca uwagę, czy dana firma oferuje dodatkowy pakiet benefitów, co może mieć wpływ na chęć podjęcia pracy w danej firmie.

Zmotywowany pracownik to dobry pracownik

Każdy pracodawca chcący stworzyć dostosowany do potrzeb system pozafinansowego motywowania pracowników, powinien wziąć pod uwagę to, że każdy pracownik ma inne potrzeby.

Dla niektórych najbardziej pożądanymi benefitami będą te, które umożliwiają im samorozwój (np. różnego rodzaju promocje na szkolenia czy naukę języków). Inni pracownicy mogą bardziej docenić te benefity, dzięki którym będą mogli wygospodarować jeszcze więcej oszczędności w domowym budżecie np. karty sportowe, czy kody do równego rodzaju sklepów. Jeszcze inni skupiają się na dostępności pakietów medycznych , które oferuje im pracodawca.

KADROWE-ŚRODY-NAJWIĘKSZY-CYKL BEZPŁATNYCH-WEBINARÓW-W-POLSCE!

Przyjazna atmosfera i poczucie wspólnoty

Przyjazna atmosfera oraz dobre relacje ze współpracownikami są jednymi z najważniejszych czynników mających wpływ na motywację pracowników. W firmach dbających o ten aspekt po prostu pracuje się lepiej. Warto więc organizować eventy i wyjazdy mające na celu integrację zespołu – na pewno będą one dodatkowym benefitem i pozwolą na zacieśnienie więzi.

Doskonałym pomysłem jest także tworzenie wspólnych projektów. Ważne jest jedno — wspólny cel. Gry miejskie, czy zabawy zespołowe polegające na rozwikłaniu zagadek, skutecznie jednoczą grupę oraz budują poczucie więzi i wsparcia. W rezultacie takie wartości zapewnią stabilny fundament relacji biznesowych oraz chęć do przełożenia działań do wykonania wspólnych projektów na płaszczyźnie zawodowej.

Indywidualne motywowanie pracowników

Nagradzanie wysiłku pracownika może odbywać się również na drodze indywidualnej. Wiele firm stosuje równolegle taką formę uznania. Pracownik otrzymuje wówczas sygnał, że jego kompetencje, zaangażowanie i wytrwałość mają swoją unikatową wartość.

W jaki sposób motywować pracownika na drodze indywidualnego uznania? W tej sytuacji świetnie sprawdzi się weekendowy wyjazd powiązany z dodatkowymi atrakcjami.

Do indywidualnego motywowania pracowników możemy również zaliczyć publiczną pochwałę pracownika przy zespole – jest to bardzo prosta rzecz, a często zapomina się o niej przy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracownicy dążą do osiągania postawionych celów i są zadowoleni, gdy uda się je osiągnąć. Będą podwójnie zadowoleni, gdy zostanie to zauważone przez przełożonego czy lidera zespołu i dodatkowo wzmocnione pochwałą. Dzięki zastosowaniu takiego motywatora, pracownik w przyszłości będzie dążył do tego, by powtarzać działanie za które został pochwalony przez szefa czy lidera. Dodatkowo wzrasta jego poczucie własnej wartości oraz może poczuć się ekspertem w danej dziedzinie.

Jak motywować pracowników małych firm, a jak pracowników korporacji?

Różnice w motywacji ze względu na miejsce zatrudnienia, wynika z liczby zatrudnionych pracowników. W małej firmie zespół pracowników zna się doskonale z szefem czy liderem zespołu, można więc podejść do motywacji pracowników w personalny sposób. W dużych firmach ciężko jest poznać każdego pracownika indywidualnie, więc częściej stawia się na motywowanie grupowe – wspólne benefity dla całego zespołu.

Podsumowanie

Dla wielu przełożonych motywowanie pracowników bywa wyzwaniem. Kluczem do sukcesu jest poznanie indywidualnych potrzeb poszczególnych pracowników. Warto regularnie stosować różne narzędzia motywacji, aby zbudować i utrzymać wysoką motywację w zespole. Motywację pracowników możemy wspierać w materialny jak i niematerialny sposób. Odpowiednie motywowanie pracowników gwarantuje ich zadowolenie z pracy, a co za tym idzie większe zaangażowanie w nią.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.