Urlop na żądanie

Urlop na żądanie

Wiele sytuacji w naszym życiu jest zaplanowanych i możemy przygotować się do tych okoliczności odpowiednio wcześnie. Pracownik może w tym celu wykorzystać urlop okolicznościowy czy urlop wypoczynkowy. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć nagłych sytuacji, dlatego Kodeks Pracy przewiduje w tym celu tzw. „urlop na żądanie”, który przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o KP i może zostać on wykorzystany w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach.

Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedź się czym jest urlop na żądanie, kiedy można go wykorzystać i czy pracodawca ma prawo odmówić nam wykorzystania urlopu.

Spis treści:

Czym jest urlop na żądanie?

Nie ma jednej definicji, która mogłaby określić jednoznaczne przeznaczenie tego typu dni wolnych, ani reguły w jaki sposób i w jakich okolicznościach pracodawca może (lub nie) udzielić urlopu. Jedyną zasadą udzielania urlopu na żądanie jest fakt, że dotyczy on tylko osób, które pracują na umowie o pracę. Osoby pozostające w odmiennych stosunkach pracy muszą ustalić ze zleceniodawcą możliwość niewykonywania swoich obowiązków w danym dniu.

Choć w przypadku urlopu na żądanie definicja nie została szczegółowo ustalona, należy pamiętać, że ten typ dni wolnych powinien służyć jako plan awaryjny w sytuacjach kryzysowych.

Zgłoszenie urlopu na żądanie

Załóżmy, że pracownik zgłosił do pracodawcy chęć wykorzystania przysługującego mu urlopu na żądanie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, pracodawca może odmówić przyznania pracownikowi urlopu np. gdy nieobecność pracownika poskutkuje zatrzymaniem procesu produkcji i zaburzeniem pracy całej firmy. W innych przypadkach pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu na jego żądanie, w terminie przez niego wskazanym. Należy pamiętać, że wymiar dni urlopowych urlopu na żądanie to zaledwie 4 dni w każdym roku kalendarzowym.

Urlop na żądanie jest czasem na wypoczynek?

Z przepisów Kodeksu Pracy jasno wynika jakie rodzaje urlopów pracownik ma do wykorzystania: urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy, okolicznościowy.  A co z urlopem na żądanie? Urlop na żądanie jest rodzajem urlopu wypoczynkowego. Nie zwiększa więc wymiaru okresu, jaki przysługuje pracownikowi na wypoczynek. Oznacza to, że jeśli w danym roku pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, to dodatkowe 4 dni urlopu na żądanie nie zwiększą jego wymiaru do 30 dni. W związku z tym pracownik, który wykorzystał cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy (załóżmy, że jest to 26 dni), nie ma  możliwości skorzystania z dodatkowych 4 dni urlopu na żądanie, ponieważ nie ma on już wolnych dni urlopowych, z których można „zabrać” dodatkowe dni przeznaczane na urlop na żądanie.

Jakie wynagrodzenie dostanę po wykorzystaniu urlopu na żądanie?

W związku z tym, że urlop na żądanie jest „odłamem” urlopu wypoczynkowego, pod względem wynagrodzenia jest ona traktowany tak samo. Jak wiadomo urlop wypoczynkowy jest płatny w 100%, dlatego też urlop na żądanie będzie płatny na takich samych zasadach, biorąc pod uwagę stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.

Kalina Kaczmarek
Kalina Kaczmarek

Trener

Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.