Zatrudnianie studentów – umowy, PIT, ZUS wynagrodzenie, koszty zatrudnienia

Zatrudnianie studentów – umowy, PIT, ZUS wynagrodzenie, koszty zatrudnienia

Zatrudnianie studentów to dla wielu firm strategiczny proces, który przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i młodym adeptom rynku pracy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy to możliwość elastyczności zatrudnienia, ale także inwestycja w przyszłe talenty. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym formom zatrudnienia studentów oraz korzyściom, jakie płyną z tej praktyki – zarówno dla uczniów szkół wyższych jak i pracodawców.

Spis treści:

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie - korzyści dla studenta i pracodawcy

Zatrudnienie studenta na podstawie umowy zlecenie to popularna opcja zarówno dla firm, jak i dla młodych pracowników i ten rodzaj zatrudnienia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym kraju. Dla pracodawcy oznacza to większą elastyczność, umożliwiając dostosowanie zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Z kolei dla studenta to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i poprawa sytuacji finansowej. Elastyczność godzin pracy oraz możliwość zdobycia praktyki to kluczowe aspekty tego modelu zatrudnienia studentów.

Składki ZUS na studenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie

Zatrudniając studenta na podstawie umowy zlecenie, pracodawca nie musi odprowadzać za niego składek do ZUS - studenci do 26 roku życia mogą podlegać pod ubezpieczenie zdrowotne swoich rodziców. Po ukończeniu przez pracownika-studenta 26 roku życia sytuacja się zmienia, bowiem pracodawca musi wtedy zgłosić pracownika-studenta do ZUS.

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę – korzyści i wady

Dla studentów, którzy poszukują bardziej stabilnego zatrudnienia, a ich priorytetem nie są elastyczne godziny pracy, idealną opcją jest zawarcie z przyszłym pracodawcą umowy o pracę. Z umową o pracę wiążą się duże korzyści, takie jak pełne ubezpieczenie zdrowotne, urlop, czy możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych.

Dla pracodawcy z tego rodzaju zatrudnieniem wiążą się dodatkowe koszty w postaci składek ZUS i pracodawcy muszą uwzględnić te wydatki przy planowaniu budżetu zatrudnienia. Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem studenta na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wieku studenta, związane są z odprowadzaniem składki emerytalnej, rentowej, chorobowej oraz wypadkowej.

Uwaga!

Zatrudniając studenta na podstawie umowy o pracę, należy pamiętać, że podlega on wszystkim przepisom Kodeksu Pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat umów cywilnoprawnych?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia: Umowy cywilnoprawne 2023

zatrudnianie studentów

PIT 0 – dla kogo?

W kontekście zatrudnienia studentów istnieje istotna kwestia zwolnienia z podatku dochodowego
PIT-0. Ten przywilej przysługuje studentom oraz osobom do 26 roku życia, którzy zatrudnieni są na umowę zlecenie lub umowę o pracę – ich dochód jest więc zwolniony z opodatkowania. Warto jednak pamiętać, że zwolnienie to przysługuje do pewnej kwoty, która została ustalona z góry, a mianowicie do zarobków studenta rzędu 85 528 zł rocznie.

Zatrudnienie studenta a wysokość wynagrodzenia minimalnego – umowa zlecenie a umowa o pracę

Wynagrodzenie minimalne dla studenta zależy od formy jego zatrudnienia. W przypadku umowy zlecenie istnieje ustalona minimalna stawka godzinowa, która wynosi od lipca 2023 roku 23,50 zł brutto/godzinę, a od stycznia 2024 roku zwiększy się do 27,70 zł brutto/godzinę. 

Dla umowy o pracę obowiązuje ogólna kwota minimalna, która od lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto, a w styczniu 2024 roku wzrośnie do 4242 zł brutto. Pracodawcy zatrudniający studentów muszą uwzględniać te parametry, dbając o uczciwe wynagradzanie młodych pracowników.

Nie wiesz, jak naliczać wynagrodzenie studentów?

Kliknij poniższą grafikę i poznaj program szkolenia: Lista płac – naliczanie wynagrodzeń

zatrudnianie studentów

Prawa studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

Student zatrudniony na umowę o pracę ma szereg dodatkowych uprawnień w porównaniu do rówieśnika pracującego na umowie zlecenie, bowiem podlega on pod Kodeks Pracy. Studenci wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę mogą cieszyć się więc m.in. płatnym urlopem wypoczynkowym, urlopem na żądanie, urlopem z powodu siły wyższej, płatnym urlopem chorobowym (tzw. L4) oraz być pod ochroną wypowiedzenia umowy.

Jak liczy się staż pracy osoby ze statusem studenta?

Liczenie stażu pracy studenta jest istotnym elementem w określaniu doświadczenia zawodowego, a także w określeniu długości urlopu wypoczynkowego i okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Należy pamiętać, że określając staż pracy, wliczają się do niego lata nauki studenta, a więc zgodnie z art. 155. § 1. Kodeksu Pracy do okresu pracy wlicza się:

 • zasadnicza lub innej równorzędna szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata,
 • średnia szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat,
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średnia szkoła ogólnokształcąca– 4 lata,
 • szkoła policealna – 6 lat,
 • szkoła wyższa – 8 lat.

Uwaga! Okresy nauki nie podlegają sumowaniu!

Umowa o pracę dla studenta a urlop wypoczynkowy

Długość przysługującego urlopu wypoczynkowego studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest zależny od stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni – jeżeli student jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli student jest zatrudniony co najmniej 10 lat;

Długość przysługującego studentowi okresu wypowiedzenia także jest zależny od stażu pracy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli student był zatrudniony poniżej 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli student był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli student świadczył pracę co najmniej 3 lata;

Więcej na temat dni wolnych od pracy dowiesz się z poniższego szkolenia. Kliknij w grafikę i poznaj jego program:

Zatrudnianie studentów w 2023 roku - Podsumowanie

Zatrudnianie studentów to nie tylko korzyść finansowa dla przedsiębiorcy, ale także inwestycja w przyszłe pokolenie specjalistów. Elastyczność zatrudnienia, zwolnienia podatkowe czy możliwość zdobycia praktyki to tylko niektóre z atutów, jakie niesie ze sobą zatrudnienie studentów. Pracodawcy powinni dostrzegać w młodych adeptach rynku pracy potencjalnych liderów i innowatorów, którzy przyczynią się do rozwoju firmy. Z kolei studenci, korzystając z możliwości zatrudnienia, zdobywają cenne doświadczenie zawodowe, które może okazać się kluczowe w ich dalszej karierze zawodowej. Zatrudnianie studentów to zatem wygrana dla obu stron, tworząca korzystne warunki dla rozwoju zarówno firm, jak i młodych talentów.

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.