Podwyżki wynagrodzenia pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 roku –  projekt rozporządzenia 

Podwyżki wynagrodzenia pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 roku –  projekt rozporządzenia 

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zgodnie z założeniami zapowiada podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 roku. Po wprowadzonych zmianach wynagrodzenie dla pracowników samorządowych miałoby wynosić od 4 000 zł do 6200 zł. Jest to odpowiedź na podwyżki płacy minimalnej. 

Spis treści:

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Projekt, który zmienić ma rozporządzenie dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych, znajduje się już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Należy wiedzieć, że projekt ten zakłada zwiększenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania do 4000 zł, zaś w XX kategorii zaszeregowania (ostatniej kategorii) do 6200 zł. Warto tutaj zaznaczyć, że opublikowany projekt zakłada powyższe zmiany dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 r

Proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wynosi 4242 zł, zaś w lipcu minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło będzie 4300 zł. Należy mieć na uwadze również fakt, że zapisane w projekcie minimalne wynagrodzenie zasadnicze, które wynosić ma 4000 zł dla I kategorii zaszeregowania oraz wynagrodzenia pracowników kategorii zaszeregowania II, III i IV będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy tak, aby jego wysokość nie była niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. 

podwyżki dla pracowników samorządowych

Wyższy poziom minimalnego wynagrodzenia - dlaczego?

Podwyższenie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego spowodowana jest dostosowaniem płac do stale rosnącej i obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aktualne stawki w poszczególnych kategoriach zaszeregowania

Od 1 lipca 2024 roku pracownicy samorządowi mogą liczyć na 700 – 1000 zł podwyżki. Płace pracowników mają wzrosnąć w zależności od kategorii zaszeregowania. Obecnie stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządu terytorialnego zaczynają się do 3300 zł i zależą od kategorii zaszeregowania, wypełnianych obowiązków i zajmowanego stanowiska. 

Aktualne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych

 • I kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3300 zł
 • II kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3350 zł
 • III kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3400 zł
 • IV kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3450 zł
 • V kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3500 zł
 • VI kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3550 zł
 • VII kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3600 zł
 • VIII kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3650 zł
 • IX kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3700 zł
 • X kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3800 zł
 • XI kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3900 zł
 • XII kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4000 zł
 • XIII kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4100 zł
 • XIV kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200 zł
 • XV kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4300 zł
 • XVI kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4400 zł
 • XVII kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4600 zł
 • XVIII kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4800 zł
 • XIX kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5000 zł
 • XX kategoria zaszeregowania – wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5200 zł

Planowane podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 roku

Nowelizacja przepisów zakłada podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych do kwoty 4000 zł w przypadku I kategorii zaszeregowania oraz 6200 zł dla XX kategorii zaszeregowania. Planowane podwyżki mają wynosić od 700 zł do 1000 zł w zależności od kategorii zaszeregowania. 

Planowane podwyżki mają dostosować wynagrodzenia pracowników samorządowych do zwiększenia minimalnej płacy za pracę.

podwyżki dla pracowników samorządowych

Planowana korekta katalogu stanowisk w 2024 roku

Opublikowany projekt rozporządzenia, który dotyczy zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ma również na celu korektę katalogu stanowisk. Korekta ta jest odpowiedzią na zgłaszane przez pracowników samorządowych i niektóre jednostki samorządu terytorialnego propozycje.

Podwyżki dla pracowników samorządowych

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.