Ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście najnowszych kontroli przeprowadzonych przez NIK – jak się do nich przygotować?- szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 18.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Wieloletnie zaniedbania dotyczące ochrony danych osobowych, nieświadomość zagrożeń, brak jednoznacznych wytycznych, używanie domen publicznych bez stosownych umów gwarantujący bezpieczeństwo – to w ocenie NIK sprawia, że podstawowe elementy systemu ochrony danych osobowych w jednostkach samorządowych były nieskuteczne. NIK rekomenduje szybką potrzebę zmian. Najwyższa Izba Kontroli szacuje, że skala nieprawidłowości może dotyczyć kilkunastu tysięcy publicznych instytucji. Biorąc pod uwagę skalę problemu, NIK rozszerza postępowanie kontrolne na wszystkie samorządy w kraju i dokonuje rozpoznania w innych sferach działalności publicznej. W jaki sposób przygotować się do nieuchronnej kontroli? – jest to pytanie, na które postaramy się Państwu odpowiedzieć.

Program szkolenia

Każdy uczestnik otrzyma:

 • lista kontrolna do audytu,
 • sprawozdanie z audytu.

1. Źródła prawa i obowiązujące pojęcia

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Wewnętrzne źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa Informacji)

2. Najważniejsze ustalenia kontroli NIK – sprawdzane elementy

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście kontroli NIK

 • Zasada legalności (zgodność przetwarzania z prawem);
 • Zasada rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;
 • Zasada ograniczenia celu;
 • Zasada minimalizacji danych;
 • Zasada poprawności danych;
 • Zasada ograniczenia przechowywania;
 • Zasada integralności i poufności (przypadkowa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie)
 • Zasada rozliczalności.

4. Sprawdzenie wewnętrznych regulacji w kontekście realizacji praw osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;
 • Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • Prawo do odmowy profilowania.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych – Art. 6 RODO

6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – kiedy jest konieczna?

7. Rekrutacja w kontekście sprawdzeń dokonywanych przez NIK:

 • Zakres pozyskiwanych danych w procesie rekrutacji,
 • Zgoda na przetwarzanie danych – czy jest konieczna?,
 • Poczta pantoflowa – polecenie kandydata przez pracownika,
 • Agencje rekrutacyjne – czy można korzystać z ich usług? W jaki sposób to robić?,
 • Weryfikowanie informacji podanych przez kandydata do pracy.

8. Zasady przetwarzania wizerunku pracownika

9. Obowiązek informacyjny w kontekście kontroli NIK:

 • Wobec pracownika
 • Wobec kandydata do pracy

10. Zasady bezpieczeństwa informacji – jak w praktyce zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji?

11. W jaki sposób przygotować się do kontroli NIK?

12. Konsultacje z prelegentem.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody