Pracownik samorządowy 2024 - zatrudnianie, wynagradzanie i problemy praktyczne

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 19.12.2023r. godz. 11.00.
 • 19.01.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze – procedury rekrutacji w 2024 roku:

 • jak przeprowadzić procedurę poprzedzającą konkurs?
 • kto jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru pracownika?
 • określenie wymagań rekrutacyjnych i stanowiskowych;
 • przeprowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze;
 • służba przygotowawcza – kiedy można zwolnić ze służby przygotowawczej, kto o tym decyduje i co z egzaminem?

2. Nawiązanie stosunku pracy w jednostkach samorządowych w 2024 roku:

 • umowy na okres próbny – ile umów można zawrzeć z tym samym pracownikiem?
 • umowy na czas określony i warunki zgłaszania umów do PIP;
 • konstruowanie umów o pracę i umów na zastępstwo w 2024 roku;
 • treść umów o pracę pracowników samorządowych w 2024 roku – najważniejsze elementy o których musisz pamiętać;
 • data, warunki zawarcia umowy, terminy rozpoczęcia pracy w UOP w 2024 roku;
 • umowa o pracę a braki formalne – skutki i konsekwencje;
 • prawidłowe formułowanie obiektywnych przyczyn zawarcia umowy o pracę w 2024 roku;
 • zgłaszanie do PIP umów na czas określony zawartych powyżej 33 miesięcy – jak zrobić to prawidłowo, uwzględniając obiektywne przyczyny?
 • podpisanie umowy o pracę przez pracownika samorządowego – kiedy i na jakich zasadach?
 • zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania umowy – różnica między porozumieniem zmieniającym a wypowiedzenie warunków umowy o pracę;
 • zasady porozumień zmieniających;
 • zmiana warunków UOP a wypłata odprawy pracowniczej;
 • brak przyjęcia zmiany warunków umowy o pracę – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy;
 • wypowiedzenie warunków umowy o pracę – (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów), wypowiedzenie warunków umowy o pracę a zwolnienia grupowe;
 • kiedy i na jak długo pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy?
 • jak liczyć terminy powierzenia wykonywanej innej pracy pracownikowi samorządowemu?
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy – co nazywamy elastyczną organizacją pracy?
 • nowe zgody i wnioski pracownika-rodzica dziecka do 8 roku życia – terminy złożenia, aktualizacja przepisów;

3. Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwa pracy pracowników samorządowych w 2024 roku:

 • sposoby ustania stosunku pracy w 2024 roku;
 • istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę;
 • wypowiadanie umów na czas nieokreślony;
 • terminy wypowiadania umów o pracę – od czego zależą i jak je liczyć?
 • praktyczne elementy w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
 • wypowiadania innych rodzajów umów o pracę;
 • zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
 • praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę;
 • obowiązki konsultacyjne;
 • zwolnienia dyscyplinarne pracowników samorządowych;
 • daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym;
 • praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników;
 • jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?
 • czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?
 • czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?
 • tajemnice wypowiedzeń pracowniczych;
 • jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty;
 • co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?
 • obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę;
 • przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy;
 • kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?
 • kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?
 • w jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej?
 • terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy w 2024 roku;
 • ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w zapisach świadectwa pracy;
 • czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?
 • czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym?
 • czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika;
 • świadectwa pracy a śmierć pracownika;
 • w której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy?
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał?
 • w której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia?

4. Urlopy pracowników samorządowych w 2024 roku:

 • wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego, urlop z powodu siły wyższej, urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu?
 • zasady zaokrąglania urlopu przy obliczeniach urlopowych;
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku;
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca;
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca;
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy;
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny;
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu;
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy;
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego;
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie);
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnieni);
 • nowe warunki urlopów opiekuńczych – wnioski, formy, terminy;

5. Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika samorządowego w 2024 roku:

 • co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
 • czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
 • czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?
 • czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
 • zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?
 • jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?
 • jak wskazać zasady przemieszczania się w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?
 • jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?
 • jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?
 • jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.

6. Wynagrodzenia pracowników samorządowych po zmianach 2023r.:

 • Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od 2023 roku – Uaktualnienia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 i 2024 roku.
 • Tabele wynagrodzeń pracowników samorządowych po zmianach.
 • Nowe wymagania kwalifikacyjne i kategorie zaszeregowania po zmianach.
 • Zmiany kategorii zaszeregowania a pracownik chroniony.
 • Rola organizacji związkowych, w zakresie terminu i trybu uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania.
 • Zasady, terminy i tryb uzgodnienia Regulaminu wynagradzania.
 • Termin i tryb zapoznania pracowników z nowym Regulaminem wynagradzania.
  Dni wolne z powodu siły wyższej a wynagrodzenie pracowników samorządowych w 2024 roku: warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia;

7. Problemy praktyczne związane z zatrudnianiem pracowników samorządowych w 2024 roku – panel praktyczny: pytania i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody