Zasiłki od A do Z - kompendium wiedzy w 2023 roku - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 13.10.2023r. godz. 09.00.
 • 13.11.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Proponowane szkolenie dotyczące zasiłków od A do Z ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu rozliczania zasiłków pracowniczych np. zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku chorobowego czy zasiłku w ciąży. Nasze szkolenie "Zasiłki w 2023 roku" to kompendium wiedzy na temat zasiłków stałych i okresowych.

Zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłek w ciąży, świadczenia opiekuńcze – kiedy i dla kogo?

Tematyka pobierania zasiłków pracowniczych jest niezwykle szeroka i wiąże się z koniecznością znajomości przez działy kadr i płac szeregu przepisów. Niezależnie czy jest to zasiłek stały, okresowy, chorobowy czy macierzyński, uzyskanie zasiłku wymaga dopełnienia wielu formalności. Nie każdemu bowiem zasiłek przysługuje. Kwestią pracownika działu kadr jest wiedza czy pomoc przysługuje osobom, które się o niego starają i jaka może być kwota zasiłku.

Obliczanie wymiaru zasiłku chorobowego oraz inne kwestie związane z zasiłkami pracowniczymi podejmują organizowane przez nas szkolenia. Pomogą one Tobie oraz Twoim pracownikom, dogłębnie poznać tematykę zasiłków w Polsce, w tym szczególnie: jaki zasiłek komu przysługuje i jak go obliczyć.

Szkolenie online z zasiłków w 2023 – kompendium wiedzy

Podczas spotkania Pan Dariusz Suchorowski, który jest prowadzącym szkolenie, skupi się m.in. na najnowszych zmianach prawnych dotyczących zasiłków, ustalaniu prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, oraz prawie i wysokości zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Na szkoleniu trener omówi także zmianę sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu pobierania zasiłku, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia opiekuńczego oraz macierzyńskiego, a także szczegółowo omówić bieżące problemy uczestników szkolenia.

Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

Program szkolenia

1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

 • zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
 • długość pobierania zasiłku chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
 • wysokość zasiłku chorobowego.

2. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.

3. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego:

 • długość okresu zasiłkowego,
 • zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego,
 • sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu.

4. Świadczenie rehabilitacyjne:

 • kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
 • zasad ubiegania się o przyznanie świadczenia,
 • wysokość świadczenia i zasady dokumentowania wypłaty świadczenia,
 • zasad waloryzacji podstawy wymiaru.

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 • nad zdrowym dzieckiem, nad chorym dzieckiem i innym chorym członkiem rodziny,
 • kto nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego?
 • wysokość zasiłku opiekuńczego,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

6. Zasiłek macierzyński:

 • zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego,
 • zasad obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?
 • wyrównanie zasiłku macierzyńskiego.

7. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:

 • okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru
 • zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego
 • uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
 • jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku
 • jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
 • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
 • zmiany wymiaru czasu pracy a zasad naliczania podstawy zasiłkowej,
 • kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody