×

Katarzyna Tincel

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 20 lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną i szkoleniową, co pozwala wykorzystać długoletnie doświadczenie zawodowe. Wykładowca prawa pracy na uczelni wyższej. Współpracuje również z jednostkami szkoleniowymi. Katarzyna specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, w szczególności przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników, urlopami pracowniczymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rodzicielstwem. Ponadto prowadzi wykłady związane z prawem oświatowym oraz prawem pracy w jednostkach budżetowych.