Wynagrodzenia w oświacie, podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wyrównania. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli 2024r. - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 18.03.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez j.s.t.
 • pracowników prowadzących sprawy kadrowo-płacowe pracowników szkół
 • innych osób zainteresowanym tematem  (społeczni inspektorzy pracy, związki zawodowe)

Program szkolenia

1. Wynagrodzenia za pracę nauczycieli

 • Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne nauczycieli – omówienie regulacji, zagadnienia praktyczne, komu nie można przydzielać godzin ponadwymiarowych
 • Czy istnieje limit zastępstw doraźnych
 • Limity godzin ponadwymiarowych – zmiany w limicie godzin dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
 • Czy w szkole trzeba prowadzić księgę zastępstw
 • Informacja o przydziale godzin – czy nauczycielom trzeba wręczać na piśmie
 • Pensum w kontekście stanowiska pracy nauczyciela i pełnionej funkcji – podstawy prawne ustalania pensum nauczycieli, uśrednione pensum, obniżone pensum
 • Błędy przy ustalaniu pensum na stanowiskach kierowniczych (czyli jak czytać uchwałę organu prowadzącego)
 • Czy zmiana pensum w uchwale organu prowadzącego wymaga ruchu kadrowego
 • Czy związkowiec z obniżonym pensum może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe
 • Praca w godzinach ponadwymiarowych – jak prawidłowo ustalić liczbę godzin w tygodniach absencji nauczyciela, omówienie na przykładach
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i za zastępstwa doraźne – zasady obliczania stawek wynagrodzenia
 • Jak wyliczyć stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową przy zniżce godzin
 • Obliczanie stawki za zastępstwo doraźne realizowane na stanowisku o innym pensum
 • Jak wyliczyć limit godzin ponadwymiarowych przy zniżce pensum
 • Kiedy nauczyciel zachowuje oprawo za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (wycieczka, praca wicedyrektora w czasie wakacji, DEN, rekolekcje i inne) – omówienie poszczególnych przypadków, stanowiska organów i orzecznictwo sądowe – stanowisko RIO z 5.01.2023 r.
 • Terminy wypłaty wynagrodzeń nauczycieli – uwagi praktyczne, terminowość wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe
 • Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wlicza się do minimalnego wynagrodzenia
 • Wyrównania do minimalnego wynagrodzenia i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r., czy wyrównania będzie można odliczyć?

2. Wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych – wybrane zagadnienia

 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – jak wprowadzić, czy uzgadniać ze związkami zawodowymi – procedura
 • Składniki wynagrodzenia pracowników samorządowych w regulaminie wynagradzania – omówienie częstych błędów
 • Wynagrodzenia i stanowiska pracowników samorządowych od 1.07.2023 r.
 • Praca w godzinach nadliczbowych – zasady rekompensaty, stanowisko PIP
 • Zapisy w umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze – stanowisko PIP
 • Wynagrodzenie za pracę ponad wymiar – częste błędy w rekompensacie
 • Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta – stanowisko PIP

3. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń

 • Listy wypłacanego wynagrodzenia za pracę – czy listy płac trzeba drukować, forma przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – gdzie przechowujemy
 • Dokumentacja dotycząca wypłacanego ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – jak prowadzić, przesłanki wypłaty świadczeń

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody