Szkolenia dla rady pedagogicznej - Szkolenia Online

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertę szkoleń dla rady pedagogicznej. Poniżej przedstawiamy programy najczęściej wybieranych przez Państwa szkoleń dla rady pedagogicznych.

 

Projekt edukacyjny jako metoda

Cel ogólny: Projektowania zajęć z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego.

Cele szczegółowe:

Treści kształcenia: Projekt edukacyjny w nowej podstawie programowej. Etapy realizacji projektu edukacyjnego. Prezentacja projektów ilustrujących pracę uczniów. Propozycje zagadnień z różnych obszarów wiedzy do realizacji projektu edukacyjnego. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej na lekcji.

 

Autoewaluacja – analiza pracy własnej nauczyciela

 Cel ogólny: Przybliżenie zagadnień z zakresu autoewaluacji oraz monitorowania procesu kształcenia i wychowania.

Cele szczegółowe:

Treści kształcenia: Samoocena jako narzędzie nadzoru pedagogicznego delegującego odpowiedzialność na nauczyciela. Podstawa prawna samooceny oraz monitorowania zadań dydaktyczno-wychowawczych. Sposoby dokumentowania oraz sprawozdawania ewaluacji pracy własnej.

 

Kompetencje kluczowe, a nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

 Cele szczegółowe:

Treści kształcenia:

Dyskusja/warsztaty: Praca z podstawą programową, Kompetencje kluczowe w kontekście międzyprzedmiotowym – karty pracy.

 

Wychowanie do wartość – kształtowanie postaw

Cele szczegółowe:

Treści kształcenia:

 

Cena szkolenia: 1000-1400 zł w zależności od grupy osób.