Szkolenie wyjazdowe - Kazimierz Dolny - Kompendium czasu pracy i zasiłków w 2024 roku

Terminy szkolenia:

 • 16.05.2024 - 17.05.2024

Cena szkolenia:

1999 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Kompendium wiedzy z zakresu czasu pracy oraz zasiłków 2024 - dlaczego warto skorzystać?

 • poznasz kluczowe kwestie dotyczące planowania czasu pracy w 2024r.,
 • dowiesz się jakie rozwiązania dotyczące planowania czasu pracy będą optymalne dla jednostki lub firmy,
 • poznasz zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy oraz najczęściej pojawiające się wątpliwości w tym zakresie,
 • odpowiemy na problematyczne kwestie dotyczące rozwiązywania stosunku pracy i świadectw pracy w 2024r.,
 • wskażemy dobre praktyki dotyczące dokumentacji pracowniczej w 2024r.

Szkolenie poprowadzą Pan Daniel Pałyga oraz Dariusz Suchorowski.

Połącz zdobywanie wiedzy z przyjemnością, korzystając ze szkoleń wyjazdowych.

Zapraszamy Cię na dwudniowe szkolenie, podczas którego nie tylko poszerzysz swoją wiedzę z zakresu kadr, ale też spędzisz niezapomniane chwile w nadmorskim klimacie!

Czekają na Ciebie wartościowe prelekcje oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów - nie tylko zawodowych ale też prywatnych.

Harmonogram szkolenia:

Dzien I - 16.05.

 • godz. 10.00.-16.00. szkolenie
 • godz. 14.00. przerwa obiadowa
 • godz. 19.00. uroczysta kolacja

Dzień II - 17.05.

 • godz. 10.00.-16.00. szkolenie
 • godz. 14.00. przerwa obiadowa

Cena zawiera dwa dni szkoleniowe od 10:00-16:00, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie oraz pobyt w hotelu od 16.05-17.05, istnieje możliwość zameldowania dzień wcześniej tj. 15.05. oraz wyboru pokoju 1-osobowego za dodatkową opłatą - w przypadku zainteresowania tą opcją bardzo prosimy o kontakt na nr telefonu 71 321 56 41.

Program szkolenia

Dzień 1 – Daniel Pałyga: Zmiany w prawie pracy i ich wpływ na czas pracy w 2024r.

1. Czas pracy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w prawie pracy:

 • praca zdalna – zmiany do Kodeksu Pracy w kontekście czasu pracy.
 • nowe uprawnienia rodziców wpływające na planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • nowe znaczenie informacji o dodatkowych warunkach wykonywania pracy w zakresie norm i wymiaru czasu pracy, rozliczania nadgodzin, przemieszczania się pracowników, szkoleń zapewnianiach przez pracodawcę itd.
 • dodatkowe dni wolne od pracy które mogą wpłynąć na czas pracy w organizacji

2. Czas pracy w 2024:

 • wymiar czasu pracy
 • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

3. Okresy odpoczynku:

 • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
 • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
 • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

4. Harmonogramy pracy:

 • planowanie harmonogramów
 • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
 • tworzenie harmonogramów dla części okresu rozliczeniowego

5. Ewidencja czasu pracy:

 • czym jest ewidencja czasu pracy?
 • wyjścia prywatne i służbowe
 • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
 • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie:

 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
 • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
 • rekompensata pracy w dniu wolnym
 • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania:

 • uprawnienia pracowników
 • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych:

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty.

10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych:

 • normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
 • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz – skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.

Dzień 2 – Dariusz Suchorowski – Zasiłki w 2024 w świetle zmienionych przepisów i w świetle nowych interpretacji ZUS do niezmienianych przepisów.

1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób liczenia okresu zasiłkowego po zmianie przepisów i zmienionej interpretacji tych przepisów przez ZUS.

2. Zasiłek macierzyński:

 • okresy urlopów za które przysługuje zasiłek macierzyński,
 • możliwość dzielenia i sposób dzielenia urlopu rodzicielskiego a tym samym zasiłku macierzyńskiego,
 • wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego uzależniona od złożenia lub nie złożenia wniosku zasiłkowego w ciągu 21 dni po porodzie,
 • wpływ wieku dziecka na obniżenie wysokości podstawy wymiaru po spełnieniu negatywnego warunku.

3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego:

 • zmienione zasady ponownego ustalania podstawy wymiaru w zależności od długości przerwy między tego samego rodzaju i innego rodzaju zasiłkami,
 • zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy oraz gdy oprócz nieobecności usprawiedliwionej był również urlop wypoczynkowy,
 • sposób postępowania w przypadku urlopu opiekuńczego i urlopu z powodu siły wyższej po zmianie interpretacji ZUS
 • składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
 • sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne,
 • zasady postępowania przy zmianie wymiaru czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
 • zasady postępowania przy składnikach przyznanych na czas określony ze szczególnym uwzględnieniem zmienionej interpretacji ZUS o przychodzie z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą.

Trenerzy:

Dariusz Suchorowski: Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Daniel Pałyga: Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, wykładowca na uczelni wyższej, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody