Szkolenie wyjazdowe - Władysławowo - Kompendium wiedzy Prawa Pracy i czasu pracy w 2024 roku

Terminy szkolenia:

 • 23.05.2024 - 24.05.2024

Cena szkolenia:

2199 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Kompendium wiedzy Prawa Pracy i czasu Pracy - dlaczego warto skorzystać?

 • poznasz kluczowe kwestie dotyczące planowania czasu pracy w 2024r.,
 • dowiesz się jakie rozwiązania dotyczące planowania czasu pracy będą optymalne dla jednostki lub firmy,
 • poznasz zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy oraz najczęściej pojawiające się wątpliwości w tym zakresie,
 • odpowiemy na problematyczne kwestie dotyczące rozwiązywania stosunku pracy i świadectw pracy w 2024r.,
 • wskażemy dobre praktyki dotyczące dokumentacji pracowniczej w 2024r.

Szkolenie poprowadzą Pani Adriana Głuchowska oraz Kalina Kaczmarek.

Połącz zdobywanie wiedzy z przyjemnością, korzystając ze szkoleń wyjazdowych.

Zapraszamy Cię na dwudniowe szkolenie, podczas którego nie tylko poszerzysz swoją wiedzę z zakresu kadr, ale też spędzisz niezapomniane chwile w nadmorskim klimacie!

Czekają na Ciebie wartościowe prelekcje oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów - nie tylko zawodowych ale też prywatnych.

Harmonogram szkolenia:

Dzien I - 23.05.

 • godz. 10.00.-16.00. szkolenie
 • godz. 14.00. przerwa obiadowa
 • godz. 19.00. uroczysta kolacja

Dzień II - 24.05.

 • godz. 10.00.-16.00. szkolenie
 • godz. 14.00. przerwa obiadowa

Miejsce szkolenia: Władysławowo, Hotel GWIAZDA MORZA RESORT SPA&SPORT

Cena zawiera dwa dni szkoleniowe od 10:00-16:00, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie oraz pobyt w hotelu od 23.05-24.05, istnieje możliwość zameldowania dzień wcześniej tj. 22.05. oraz wyboru pokoju 1-osobowego za dodatkową opłatą - w przypadku zainteresowania tą opcją bardzo prosimy o kontakt na nr telefonu 71 321 56 41.

 

Program szkolenia

Dzień 1 – Kalina Kaczmarek: Czas pracy w 2024 roku –  jakie rozwiązania dotyczące planowania czasu pracy będą optymalne dla jednostki lub firmy w 2024 roku? , godz: 10-15

1. Doba pracownicza a czas pracy:

 • doba pracownicza a doba astrologiczna
 • planowanie pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej
 • nadgodziny a doba pracownicza
 • doba pracownicza a limit godzin do przepracowania
 • odpoczynek dobowy a równoważenie odpoczynku dobowego – stanowisko PIP
 • Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 • Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
 • Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – przykłady
 • Odpoczynki dobowe w grafikach czasu pracy

2. Tydzień a czas pracy:

 • zasady planowania czasu pracy w tygodniu
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a rekompensata nadgodzin
 • od kiedy liczymy tydzień w zakładzie pracy
 • tydzień pracy a pracownik zatrudniony w połowie tygodnia lub w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy
 • odpoczynki tygodniowe czy należy zawsze udzielić odpoczynku 35 godzin
 • odpoczynek tygodniowy w różnych systemach czasu pracy
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
 • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy

3. Okres rozliczeniowy czasu pracy:

 • zasady wprowadzania okresu rozliczeniowego czasu pracy
 • od czego jest uzależniona długość okresu rozliczeniowego czasu pracy
 • planowanie czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
 • naruszenie przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik
 • dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach..
 • Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 • Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 • Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
 • Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

4. Praca zdalna a czas pracy – obecność pracownika, potwierdzanie obecności.

5. Praca w godzinach nadliczbowych – limity, rekompensata, wynagrodzenia.

6. Rozliczanie i ewidencja czasu pracy – jak zrobić to poprawnie i przygotować się na kontrolę PIP:

 • Jakimi przesłankami powinien kierować się pracodawca wprowadzając w organizacji zasady planowania czasu pracy
 • Optymalne rozwiązania dotyczące planowania czasu pracy 2024
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na
 • dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
 • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
 • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania w 2024 roku
 • elastyczna organizacja czasu pracy:
 • rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
 • ruchomy rozkład czasu pracy
 • kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
 • jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
 • rozkłady indywidualne.
 • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
 • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
 • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
 • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
 • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
 • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
 • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)
 • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika
 • Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik ?Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy?
 • Na jakie zapisy w ewidencji czasu pracy najbardziej zwraca Inspektor Pracy
 • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
 • Czy pracownikom zarządzającym i kierownikom ewidencjonować godziny nadliczbowe?
 • Czy jest coś takiego jak nienormowany czas pracy?
 • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
 • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 • Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?

7. Rozliczanie czasu pracy pracownika:

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • rozliczanie nadgodzin w różnych systemach czasu pracy
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika aby uniknąć konsekwencji przy kontroli PIP

8. Wyjścia prywatne – a czas pracy pracownika:

 • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 • Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 • Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 • Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 • Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 • Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
 • Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?
 • Czy pracownik może odpracować nadgodziny przed rozpoczęciem pracy.

9. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

10. Nieobecności pracownicze – dodatkowe dni wolne w 2024 roku:

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),
 • urlopy okolicznościowe – zasady udzielania
 • gdzie przechowywać wnioski dotyczące udzielania urlopu okolicznościowego
 • urlop opiekuńczy zasady udzielania urlopu opiekuńczego, gdzie przechowujemy wnioski, zasady udzielania urlopu pracownikowi
 • czy pracodawca jest zobowiązany każdorazowo udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
 • Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

Dzień 2 – Adriana Głuchowska: Prawo pracy w praktyce – kluczowe kwestie prawa pracy i dokumentacji pracowniczej w 2024 roku, godz: 10-15

Moduł 1. Umowa o pracę w 2024r. – dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy:

1. Umowa o pracę na okres próbny:

 • Ile umów na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem w 2024 roku?
 • Zmiana stanowiska zatrudnionego pracownika, a ponowne podpisanie umowy na okres próbny
 • Zmiany w umowach o pracę na okres próbny w 2024 roku
 • Jaki okres wypowiedzenia jest na okresie próbnym w 2024 roku?

2. Umowa o pracę na czas określony – zmiany i nowości w 2024r.

3. Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych w 2024 roku.

4. Umowa o pracę na czas nieokreślony – czym różni się od zatrudnienia terminowego?

5. Aneksowanie umów i zmiany warunków pracy i płacy.

6. Zmiany w umowach o pracę w 2024 roku.

7. Rozwiązanie stosunku pracy:

 • Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
 • Różnice w wypowiadaniu umów terminowych i umów na czas nieokreślony
 • Terminy wypowiedzeń i możliwość ich skracania
 • Przyczyny wypowiedzenia umowy
 • Konsekwencje nieprawidłowego rozwiązania umowy

8. Kontrole PIP oraz ZUS w 2024 roku – możliwe pytania oraz jak najlepiej się do nich przygotować?

Moduł 2. Świadectwa pracy 2024r.i obowiązek jego wydania:

1. Świadectwo pracy:

 • Termin wydania
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • Przechowywanie kopii świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika
 • Wymagana treść świadectwa pracy w 2024 roku
 • Jakich informacji nie należy zamieszczać w świadectwie pracy
 • Forma wypełniania świadectwa pracy na przykładach
 • Niewydanie, błąd i nieterminowe wydanie jako wykroczenie
 • Wzór świadectwa pracy z opisem


Moduł 3. Dokumentacja pracownicza w 2024 roku:

1. Dokumentacja pracownicza:

 • Obowiązki pracodawcy
 • Terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej
 • Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej
 • Informowanie pracowników o zmianie postaci dokumentacji
 • Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • Prawo wglądu do dokumentacji pracowniczej

2. Problemy praktyczne w zakresie dokumentacji pracowniczej:

 • Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika?
 • Ksero dyplomu i świadectw pracy – która część akt osobowych?
 • Czy w aktach osobowych można dokonywać zmian za pomocą korektora?
 • Które dokumenty muszą zawierać potwierdzenie za zgodność zanim umieścimy je w aktach osobowych?
 • Czy pracodawca może żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności?

3. Część E akt osobowych – czy każdy ma obowiązek założenia nowej części akt osobowych?


Moduł 4. RODO w kadrach:

1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;
 • Prawo do usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • Prawo do odmowy profilowania.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych – Art. 6 RODO.

3. Rekrutacja:

 • Zakres pozyskiwanych danych w procesie rekrutacji,
 • Zgoda na przetwarzanie danych – czy jest konieczna?,
 • Poczta pantoflowa – polecenie kandydata przez pracownika,
 • Agencje rekrutacyjne – czy można korzystać z ich usług? W jaki sposób to robić?,
 • Weryfikowanie informacji podanych przez kandydata do pracy.

4. Zatrudnienie:

 • Kwestionariusze osobowe – wzory oraz ich omówienie,
 • Dokumentacja pracownicza – jakie dane gromadzić, a których unikać,
 • Badania okresowe, a ochrona danych osobowych,
 • Pakiety medyczne i karty sportowe,
 • Publikacja danych o pracownikach (m.in. wizerunku) w Internecie i Intranecie – na jakich zasadach publikujemy dane,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady przetwarzania danych w ZFŚS,
 • Firmy szkoleniowe, a udostępnianie danych osobowych pracowników,
 • Podróże służbowe – zasady udostępniania danych pracowników hotelom i biurom podróży.

Trenerzy:

Kalina Kaczmarek: Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.


Adriana Głuchowska: Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody