Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku po zmianach w 2023 roku- szkolenie stacjonarne Gdańsk

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania cudzoziemców – perspektywy na 2024 r.

  • jak będziemy zatrudniać cudzoziemców w 2024 roku
  • projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

  2. Obywatele Ukrainy (oraz inni beneficjenci Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) jako szczególna kategoria cudzoziemców w Polsce:

  • kogo dotyczy ustawa specjalna
  • kogo nie dotyczy ustawa specjalna
  • numer PESEL (jak uzyskać, kiedy można stracić)
  • dokumenty legalizujące pobyt
  • przedłużenie legalnego pobytu – terminy
  • zatrudnienie na podstawie powiadomienia
  • zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
  • możliwość podróżowania po UE/Schengen i państwach trzecich podczas korzystania
   z ochrony czasowej

  3. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

  • jakie zmiany zostały wprowadzone w ostatnim czasie

  4. Zatrudnianie cudzoziemców z UE/EOG/Szwajcarii:

  • możliwości zatrudnienia
  • zatrudnienie a delegowanie

  5. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP:

  • zasady wjazdu cudzoziemców do Polski – warunki konieczne do spełnienia wskazane w art. 6 Kodeksu Granicznego Schengen (formalne, środki finansowe, ubezpieczenie, inne) oraz w Ustawie o cudzoziemcach
  • stemple graniczne – opis i zasady stosowania
  • odmowa wjazdu – co dokładnie znaczy i jak można jej uniknąć
  • dokumenty pobytowe uprawniające cudzoziemców do przebywania i podejmowania pracy w Polsce (wizy, karty pobytu oraz ruch biometryczny – zasady obliczania)
  • kiedy cudzoziemiec jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę
  • kiedy zezwolenie na pracę jest wymagane
  • podejmowanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • podejmowanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę
  • prowadzenie dokumentacji cudzoziemca – prawidłowa „teczka” cudzoziemca

  6. Zezwolenie na pobyt i pracę tzw. jednolite:

  • kto może uzyskać
  • możliwość podejmowania pracy
  • obowiązki pracodawcy
  • obowiązki cudzoziemca

  7. Wykroczenia dotyczące naruszenia przepisów w zakresie nielegalnej pracy:

  • kiedy pracodawca powierza nielegalne wykonywanie pracy – możliwe kary
  • kiedy cudzoziemiec wykonuje nielegalnie pracę – możliwe konsekwencje