Szkolenie zamknięte - Awans zawodowy nauczyciela w roku szkolnym 2022/2023.

Awans zawodowy nauczyciela w roku szkolnym 2022/2023.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkolenia zamkniętego dla Państwa pracowników z zakresu zmian w awansie zawodowym nauczyciela.

Szkolenie może zostać zrealizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie online.

Zapytania na temat szkoleń zamkniętych bardzo prosimy kierować na:

numer telefonu 71 321 56 41 lub adres biuro@centrumverte.pl

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby osób oraz formy szkolenia (zamknięte lub stacjonarne) – 2000 -4000zł.

 

Nauczycielu, złóż wniosek o wszczęcie postępowania awansowego (egzaminacyjnego, kwalifikacyjnego) przed 31.08.

Chcesz wiedzieć dlaczego to takie ważne?

Zapisz się na szkolenie! 

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, zmiana warunków nadawania stopni awansu zawodowego według starej i nowej ścieżki awansu:

 • Nowe – stare stopnie awansu zawodowego
 • Procedura nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • Mianowanie warunkiem pracy w zawodzie nauczyciela.
 • Wpływ awansu zawodowego nauczyciela na formę zatrudnienia nauczyciela (umowa na czas nieokreślony, akt mianowania)

2. Zawód nauczyciela „od nowa”:

 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela,
 • Rola i zadania mentora,
 • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu,
 • Obserwacja zajęć jako obowiązkowy element przygotowania do zawodu,
 • Obowiązkowe prowadzenie zajęć w obecności komisji z ekspertami zewnętrznymi, w tym wydanie opinii komisji,
 • Skutki negatywnej opinii komisji
 • Zasady ponownej weryfikacji umiejętności praktycznych nauczyciela

3. Ocena pracy i jej powiązanie ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela:

 • Obligatoryjna ocena pracy nauczyciela,
 • Ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na nauczyciela dyplomowanego,
 • Procedura oceny pracy nauczyciela w szkole,
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela według rozporządzenia

4. Rola i zadania dyrektora w procedurze awansu zawodowego nauczyciela i ocenie pracy:

 • Zadania dyrektora
 • Procedury dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela

5. Zmiany w czasie pracy nauczycieli, konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

6. Zatrudnianie specjalistów w szkole.