Małgorzata Zaremba

Trenerka, Konsultantka PROFES

Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich, m.in. w obszarach: budowania zespołu i efektywnej współpracy, zarządzania zespołem, zarządzania zmianą, motywowania, przywództwa, coachingu. Równolegle prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji własnych, a także wspiera rozwój struktur sprzedażowych. Jest trenerką, coachem, konsultantką biznesową, mentorką, mediatorką i asesorką AC/DC. Realizowała działania rozwojowe m.in. dla firm: ING, Loreal Polska, PKP Intercity.