PANEL 4 - Adriana Głuchowska - Umowy cywilnoprawne w 2024 roku z punktu widzenia instytucji kontrolujących.