PANEL 5 - Kalina Kaczmarek - Akta osobowe 2024 po nowelizacji Kodeksu Pracy z omówieniem poszczególnych dokumentów.