Archiwizacja dokumentacji medycznej - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 27.05.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

CELE I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników komórek organizacyjnych
 • pracowników prowadzących dokumentację i przekazujących ją do archiwum
 • archiwistów

 

Program szkolenia

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 • Przepisy archiwalne
 • Przepisy dotyczące postępowania z dokumentacja medyczną
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

2. Obieg dokumentacji w Podmiocie

 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 • System kancelaryjny
 • Klasyfikacja rzeczowa dokumentacji
 • Rodzaje dokumentacji medycznej i ich kwalifikacja archiwalna

3. Archiwizacja dokumentów

 • Gromadzenie dokumentacji medycznej i jej przekazywanie do archiwum zakładowego / składnicy akt
  • uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
  • opisanie jednostek archiwalnych
  • sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
 • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

4. Funkcjonowanie archiwum zakładowego / składnicy akt

 • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Archiwizacja dokumentacji medycznej a ochrona danych osobowych pacjentów
  • uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
  • wymogi RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • pierwotny cel przetwarzania danych a ich archiwizacja
  • organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych a funkcjonowanie archiwum zakładowego
  • kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Kontrole w archiwum zakładowym

5. Dyskusja

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody