Arkusz organizacji szkoły/placówki – rok szkolny 2024/2025 – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Adresaci:

  Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania JST, związane z organizacją lokalnego systemu oświaty.

  Cele szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań dyrektorów w zakresie właściwego, zgodnego z przepisami  przygotowania arkusza organizacji pracy szkoły.
  • Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
  • Odpowiedzialność dyrektora placówki  za właściwe przygotowanie arkusza organizacji, związek z planem finansowym.
  • Arkusz organizacji jako podstawa do sporządzania projektu planu budżetu.

   Uczestnicy:

  • Znają aktualne przepisy w zakresie przygotowania arkusza organizacji.
  • Potrafią prawidłowo przygotować arkusz organizacji i  zarządzać zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
  • Mają świadomość zależności między zaplanowanymi działaniami a ich finansowaniem.

  Program szkolenia

  1. Omówienie aktów prawnych, dotyczących przygotowania arkusza organizacji szkoły/placówki na kolejny rok szkolny, zasad zastosowania ramowych planów nauczania, podziałów na grupy na poszczególnych przedmiotach, zastosowania możliwości łączenia klas, tworzenia grup międzyoddziałowych, międzyszkolnych.

  2. Omówienie zasad organizacji kształcenia uczniów obcokrajowców i obywateli polskich przybywających z zagranicy.

  3. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce, standardy obowiązujące od 1.09.2024 r.

  4. Omówienie kwalifikacji nauczycieli oraz zasad otrzymywania poszczególnych stopni awansu zawodowego.

  5. Przedstawienie założeń do wyliczania etatów subwencyjnych, podział części ogólnej subwencji oświatowej.

  6. Przykładowe wyliczenia etatów nauczyciela do subwencji.

  7. Wyliczanie etatów łączonych.

  8. Arkusz organizacji a przekazywanie danych do SIO.

  9. Bieżące zmiany wynikające z wprowadzanych aktów prawnych.