Awans zawodowy nauczycieli - szczegółowy poradnik dla nauczyciela i dyrektora - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • wzór oceny pracy nauczyciela
  • wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela
  • informacja o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy nauczyciela
  • wzór karty oceny pracy nauczyciela
  • wzór prośby w sprawie wydania opinii dotyczącej pracy nauczyciela
  • wzór zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela
  • wzór informacji o wyznaczeniu na mentora
  • wzór informacji o przydzieleniu mentora
  • wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji do obserwacji zajęć w ramach odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela
  • wzór informacji o rozpoczęciu przygotowania do zawodu nauczyciela
  • wzór zgody na odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze
  • wzór umowy o pracę na czas określony
  • wzór oceny dorobku zawodowego
  • wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  • wzór zaświadczenia o odbyciu stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego

  1. Omówienie podstaw prawnych.

  2. Dwa stany prawne do 2027 r. – na co należy uważać?

  3. Omówienie przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw.

  4. Awans na stopień nauczyciela mianowanego według „starej ścieżki”:

  • Etap szkolny awansu (wniosek, opiekun stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego)
  • Etap urzędowy awansu (treść wniosku i załączniki, postępowanie komisji egzaminacyjnej)

  5. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:

  • obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • zadania dyrektora

  6. Nowe dyplomowanie:

  • obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • zadania dyrektora

  7. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu.

  8. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela