Czas pracy w administracji publicznej 2024r. - warsztaty praktyczne - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Czas pracy w JST szkolenie dla sektora finansów publicznych

  Celem szkolenia z zakresu czas pracy w JST realizowanego przez naszą firmę jest podniesienie kwalifikacji uczestników oraz wskazanie najnowszych zmian w dziedzinie czasu pracy, które wprowadzono w związku ze zmianami w prawie pracy. Nasi doświadczeni trenerzy przygotowali program szkolenia tak, aby każdy uczestnik usystematyzował swoją wiedzę. W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia dotyczące m.in. zasiłków, czasu pracy w podmiotach medycznych czy likwidacji majątku trwałego. 

  Czas pracy w JST – czego dowiesz się na szkoleniu?

  Uczestnicy szkolenia czas pracy w JST zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie czasu pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z modelem planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Szkolenie przygotowano w formie warsztatowej. Podczas szkolenia trenerzy poruszą tematy takie jak czas pracy po zmianach w prawie pracy, normy prawne dotyczące administracji publicznej i rozliczania czasu pracy czy harmonogramy pracy. 

  Podczas szkolenia przekazywana jest merytoryczna, jak i praktyczna wiedza, która niezbędna jest w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie stosowania nowych regulacji oraz najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy. 

  Czas pracy w JST – kto powinien skorzystać?

  Czas pracy w JST to szkolenie dedykowane pracodawcom, szefom firm, osobom zarządzającym, pracownikom działów kadrowo-płacowych oraz wszystkim zainteresowanym tematem, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy codziennej. 

  Na naszej stronie znajdą Państwo pełną ofertę naszych szkoleń dla sektora finansów publicznych stworzonych przez doświadczonych specjalistów.

  Program szkolenia

  1. Czas pracy po zmianach w prawie pracy:

  • praca zdalna
  • siła wyższa
  • urlop opiekuńczy
  • zmiany w odpoczynkach
  • rozliczanie nadgodzin w służbie cywilnej od 2024 r.

  2. Czas pracy w 2024:

  • normy prawne dotyczące administracji publicznej i rozliczania czasu pracy
  • wymiar czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
  • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • ruchomy czas pracy, – zasady wprowadzenia

  3. Okresy odpoczynku:

  • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
  • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

  4. Harmonogramy pracy:

  • planowanie harmonogramów
  • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
  • tworzenie harmonogramów dla części okresu rozliczeniowego

  5. Ewidencja czasu pracy:

  • czym jest ewidencja czasu pracy?
  • wyjścia prywatne i służbowe
  • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
  • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

  6. Pojęcie godzin nadliczbowych w administracji publicznej i ich rozliczanie:

  • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • oddawanie czasu wolnego w zamian za „dodatkową” pracę
  • rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

  7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania:

  • uprawnienia pracowników
  • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

  8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

  9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy – zasady rekompensaty.

  10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych:

  • normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
  • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz – skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
  • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.