Czas pracy w podmiotach medycznych w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie z planowania i rozliczania czasu pracy w podmiotach medycznych 2024 - szkolenie online

  Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie, które realizowane jest przez naszą firmę, ma na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji uczestników w omawianym zakresie. Doświadczeni specjaliści przygotowali program szkolenia tak, aby każdy uczestnik usystematyzował swoją wiedzę dotyczącą czasu pracy w podmiotach medycznych. W ofercie naszych szkoleń dostępne są m.in. treści związane z zasiłkami, czasem pracy w JST czy umowami cywilnoprawnymi. 

  Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie dla działów kadrowo-płacowych

  Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników oraz uzupełnienie jej o najnowsze zmiany w zakresie czasu pracy w podmiotach medycznych. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie takie jak zasady potwierdzenia obecności w pracy rozliczanie nadgodzin, obliczanie wymiaru czasu pracy, równie dobowe i tygodniowe okresy odpoczynku pracowników opieki zdrowotnej, praca w dniu wolnym, oraz systemy czasu pracy, które mogą występować w podmiocie leczniczym. 

  Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie – czego dowiesz się na szkoleniu online?

  Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie ma charakter praktyczny. Podczas szkolenia uczestnicy utrwalą swoją wiedzę oraz podniosą kwalifikacje z zakresu czasu pracy w podmiotach medycznych tak by mieli pewność, że są gotowi na podejmowanie wyzwań.

  Dowiedz się jak ustalać harmonogram czasu pracy w praktyce

  Nasze szkolenia dla działów kadr i płac i pracodawców kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania i ewidencja czasu pracy jak: zasady zachowania norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy.

  Część szkolenia będzie także poświęcona praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy itp.

  Szkolenie z rozliczania czasu pracy w podmiotach medycznych – kto powinien skorzystać?  

  Czas pracy w podmiotach medycznych szkolenie przeznaczone jest dla osób, które każdego dnia mają styczność z przepisami dotyczącymi czasu pracy w podmiotach medycznych i chcą rozwinąć swoją wiedzę na temat tych zagadnień z prawa pracy. Warto tutaj podkreślić, że szkolenie ma charakter praktyczny, dzięki czemu mogą wziąć w nim udział także osoby, które nie są specjalistami w tematyce kadrowo-płacowej. 

  W naszej ofercie znajdą Państwo pełną listę szkoleń kadrowo-płacowych stworzonych przez naszych specjalistów.

  Program szkolenia

  1. Czas pracy – ogólne informacje:

  • Czym jest czas pracy?
  • Jak należy rozumieć wymiar czasu pracy?
  • Pojęcie czasu pracy, w tym doby pracowniczej, tygodnia

  2. Zasady potwierdzania obecności w pracy.

  3. Odpowiedzialność w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy w podmiotach medycznych, w tym za dyscyplinę pracy.

  4. Obliczanie wymiaru czasu pracy:

  • Wyliczenie wymiaru czasu pracy przy podstawowym czasie pracy
  • Skrócony wymiar czasu pracy niektórych kategorii pracowników podmiotów leczniczych

  5. Dobowe oraz tygodniowe okresy odpoczynku pracowników opieki zdrowotnej.

  6. Porównanie dotychczasowych regulacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczących wymiaru czasu pracy pracowników medycznych z regulacjami ustawy o działalności leczniczej.

  7. Systemy czasu pracy, które mogą występować w podmiocie leczniczym:

  • podstawowy;
  • równoważny, w tym praca zmianowa;
  • czas pracy osób niepełnosprawnych.

  8. Rozbieżności przy określaniu czasu pracy w podmiotach medycznych pracowników administracyjnych.

  9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy, z uwzględnieniem problematyki dotyczącej zapewniania odpoczynków dla pracownika, udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz podmiotu leczniczego jednocześnie w oparciu o różne stosunki pracy.

  10. Podstawowy rozkład czasu pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych.

  11. Równoważny czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych.

  12. Klauzula „opt-out”.

  13. Praca w godzinach nadliczbowych:

  • limity godzin – dobowe, średniotygodniowe, roczny;
  • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych (czas wolny lub wynagrodzenie za pracę);
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.

  14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.