Doręczenia elektroniczne w jednostkach oświaty - przygotowania i praktyczne stosowanie doręczeń elektronicznych - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Aktualizacja

  Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023r. termin wdrożenia e-Doręczeń zostaje przesunięty z 10 grudnia 2023r. na 30 grudnia 2023r. 

   

  Od kiedy przedszkole, szkoła i inna placówka oświatowa ma obowiązek stosowania e-Doręczeń?

  Zgodnie z informacją podaną na stronie https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

  "Podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych.

  Jeżeli organem prowadzącym dla nich jest jednostka samorządu terytorialnego, to powinny stosować e-Doręczenia od 30 grudnia 2023 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast W zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

  Jeśli organem prowadzącym jest minister, to terminem na wprowadzenie e-Doręczeń jest 30  grudnia 2023 r. zarówno w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 1 tej ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

  Za działalność tych podmiotów odpowiada organ prowadzący. Organizacyjnie są one formą wykonywania jego zadań oświatowych i zespołem środków wyodrębnionym ze środków organu prowadzącego. Nie mają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu organu prowadzącego, a dochody odprowadzają na jego rachunek. Z tych powodów termin na wprowadzenie e-Doręczeń jest dla nich taki sam jak dla organu prowadzącego, który je założył."

  Program szkolenia

  Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej:

  • część praktyczna uwzględnia złożenie wniosku o adres do doręczeń – krok po kroku (slajdy z procesu składania wniosku)
  • logowanie do aplikacji e-doręczenia,
  • przejście wszystkich dostępnych w opcji on-line na koncie trenerki (w awaryjnej sytuacji niedostępności aplikacji – są slajdy krok po kroku)

  1. Co to jest rejestrowane doręczenie elektroniczne? 

  2. Podstawy funkcjonowania w jednostkach oświaty:

  • regulacje formalno-prawne
  • kluczowe pojęcia

  3. Ustawa o doręczeniach elektronicznych:

  • omówienie istotnych elementów
  • wskazanie obowiązków podmiotów wynikające z regulacji
  • kalendarz wdrażania obowiązku
  • Baza adresów elektronicznych: czym jest baza, jakie dane są w niej gromadzone i kto ją prowadzi, w jaki sposób dane podmiotu publicznego i niepublicznego zamieszczane są w bazie, jakie są skutki umieszczenia danych w bazie adresów elektronicznych

  4. Kodeks Postępowania Administracyjnego:

  • omówienie istotnych elementów
  • wskazanie obowiązków podmiotów wynikające z regulacji

  5. Praktyczne wykorzystanie e-Doręczeń w jednostkach oświaty:

  • funkcjonowanie aplikacji użytkownika
  • wykorzystanie dostępnych funkcji aplikacji
  • nadanie i odebranie przesyłki
  • dowody zapewniane przez usługę e-Doręczeń
  • odbieranie oraz wysyłanie korespondencji,
  • wyszukiwanie adresów w BAE,
  • załączanie dokumentów do korespondencji,
  • nadawanie uprawnień do operacji na skrzynce, obsługa skrzynki,
  • archiwizowanie korespondencji,
  • tworzenie roboczej wersji korespondencji,
  • wysyłka do wielu adresatów.

  6. Pytania i odpowiedzi